Zes predikanten publiceren brochure met „Bijbels getuigenis” rond corona

Ds. J. M. D. de Heer. beeld Dirk-Jan Gjeltema
2

Zes predikanten uit evenzoveel kerkverbanden brengen volgende week een brochure uit waarin zij een „duidelijk Bijbels getuigenis in de coronacrisis” willen laten klinken.

Het 45 bladzijden tellende boekje draagt de titel ”Als de Heere roept – luisteren naar Gods stem in de coronacrisis”. Medewerking verleenden, op persoonlijke titel, ds. D. Breure, predikant van de hervormde gemeente te Waarder; ds. J. M. D. de Heer, predikant van de gereformeerde gemeente te Middelburg-Centrum; ds. J. M. J. Kieviet, emeritus predikant binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken; ds. M. van Reenen, predikant van de hersteld hervormde gemeente te Oldebroek; ds. O. M. van der Tang, predikant van de gereformeerde gemeente in Nederland te Alblasserdam, en A. J. van Wingerden, proponent binnen de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Alle zes namen zij een hoofdstuk voor hun rekening.

„De eerste schok van de coronacrisis is over, we raken aan sommige dingen wat gewend”, vermeldt de achterflap. „Daarmee kan de vraag op de achtergrond raken die in de eerste weken zo vaak gesteld is: Wat heeft de Heere ons hiermee te zeggen? We spraken over een roepstem, over oordelen. Doen we dat nog? Waar heeft alles ons gebracht?”

Ds. De Heer, een van de initiatiefnemers, laat weten dat de brochure „vooral bedoeld is voor een brede verspreiding in de kerken. Met het oog daarop zijn kerkenraden aangeschreven, en hebben we het boekje zo goedkoop mogelijk gehouden. Ondanks de kerkelijke verscheidenheid vonden we het van belang een gezamenlijk gedeeld geluid te laten horen over de zeer bijzondere tijdsomstandigheden en vonden we elkaar in wat deze brochure ons aanreikt.”

Meer informatie: brochureroepstem@kliksafe.nl