Zendingsavond ggiN Gouda: Opdracht Koning van de kerk roept op tot zending

In Gouda had vrijdagavond een zendingsavond van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland plaats. Achter de katheder: Alexander Thomson. beeld zendingscommissie ggiN Gouda

„Niet in de eerste plaats de nood van de heiden, maar de opdracht van de Koning van de kerk roept op tot zending.”

Dit zei ouderling A. C. van Bochove vrijdagavond voor zo’n honderd belangstellenden op een zendingsavond in Gouda. De bijeenkomst, in het gebouw van het Hoornbeeck College, was georganiseerd door de zendingscommissie van de gereformeerde gemeente in Nederland te Gouda.

Sinds enkele jaren is er binnen de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) meer aandacht voor de zendingsopdracht van de kerk. Ouderling Van Bochove, ouderling van de ggiN Gouda-Gerbrandyweg en deputaat van het pas opgerichte deputaatschap voor zending en evangelisatie, gaf een kort overzicht van de geschiedenis van de zending binnen de GG(iN). „Binnen de kruisgezinde gemeenten was er weinig aandacht voor. Ds. G. H. Kersten wees echter nadrukkelijk op de opdracht van Christus in het zendingsbevel „Gaat dan heen, onderwijzende alle volken.””

Na zijn schets van de ontwikkeling van de zending van 1907 tot heden in zowel de GG als de GGiN kwam Alexander Thomson aan het woord. Thomson is taalwetenschapper en werkt voor de TBS, GBS en het Russisch Bijbelgenootschap. Hij gaf inzicht in de uitdagingen van de Bijbelvertaler en ging in op de vraag door wie, waarom, hoe, waar en wanneer er Bijbelvertaalwerk moet plaatsvinden.

Als leidraad gaf hij aan dat er een roeping nodig is voor vertaalwerk. „Net als bij zending en evangelisatie is er ook bij Bijbelvertaalwerk sprake van een geestelijke strijd met de satan.”

Uiterste zorgvuldigheid rond Bijbelvertaalwerk is volgens Thomson nodig, „omdat theologische fouten teruggaan op tekstuele fouten. Daardoor zijn veel Bijbels niet met een goed geweten uit te geven en te verspreiden.”

Als laatste ging hij in op de discussie die er ook binnen de gereformeerde gezindte is over uitgangspunten rond Bijbelvertaalwerk. „Bijvoorbeeld: gaat men voor de overdracht van de bedoelde betekenis of voor de overdracht van de bedoelde woorden? De boodschap of de woorden van de Schrift?”

Thomson wees op kanttekeningen en fotomateriaal als hulpmiddelen om de letterlijke vertaling te behouden en de betekenis tegelijkertijd te verduidelijken. „Dit in plaats van de betekenis in de tekst te verwerken.”

Neutraal Bijbelvertaalwerk is onmogelijk, zei hij. „Er moeten keuzes gemaakt worden.”