Zaak-Patterson verdeelt Amerikaanse baptisten

Het hoofdgebouw van het Southwestern Baptist Theological Seminary (SBTS) in Forth Worth (Texas), waar Paige Patterson jarenlang rector is geweest. beeld Public Domain, Michael-David Bradford

Vijftig jaar de kerk dienen en dan, kort voor je pensioen, aangeklaagd worden wegens vrouwonvriendelijk gedrag. Dat overkomt de Amerikaanse baptist Paige Patterson, rector van het toonaangevende Southwestern Baptist Theological Seminary (SWBTS) in de Texaanse stad Forth Worth.

Patterson, die bij de Zuidelijke Baptisten groot gezag heeft, zal deze week geen toespraak houden op de conventie van zijn kerkverband. Hij besloot daartoe nadat hij in opspraak was gekomen omdat hij in het verleden vrouwen die klaagden over mishandeling door hun man, adviseerde desondanks bij hun echtgenoot te blijven en vooral voor hem te bidden. Ook zou hij vrouwen publiek hebben aangesproken op hun uiterlijk.

Vrijwel direct nadat het nieuws begin mei naar buiten kwam, startte een aantal vrouwen een handtekeningenactie. Daarbij eisten zij het aftreden van Patterson. De vrouwen vinden dat hij een „on-Bijbelse visie op autoriteit, vrouwelijkheid en seksualiteit” heeft. Het steekt hen bovendien dat hij niet bereid is excuses aan te bieden. De ophef leidde ertoe dat het bestuur van het seminarie op 22 mei besloot de 75-jarige Patterson te ontheffen van zijn functie als rector.

Goed een week later kwamen de SWBTS-bestuurders opnieuw bijeen, omdat er nieuwe feiten aan het licht zouden zijn gekomen. Een studente van een seminarie in de staat North Carolina, waar Patterson van 1992 tot 2003 rector was, beweerde dat hij een klacht van seksueel misbruik niet echt serieus had genomen.

Daarnaast zou hij in 2015 een studente van het SWBTS hebben laten weten dat ze beter geen aangifte wegens misbruik bij de politie kon doen. Als ze dat wel deed, zou het haar „psychisch knakken.” Vanwege die nieuwe feiten besloot het bestuur op 30 mei om Patterson bijkomende inkomsten, waaronder zijn pensioen, te ontnemen.

Feminisme

De meer progressieve baptisten juichen de besluiten van het bestuur van het SWBTS toe. Zij zien dit niet alleen als een erkenning van de feiten, maar ook als een overwinning van het feminisme. „Elke verklaring die lijkt te verdedigen dat een vrouw bij haar man moet blijven wanneer ze wordt misbruikt, devalueert en ontkent de waardigheid van de vrouw”, zegt Micah Fries, predikant van de Brainerd Baptist Church in Chattanooga (Tennessee).

De conservatieve baptisten vinden dat Patterson groot onrecht wordt aangedaan. De grondgedachte die Patterson verdedigt, namelijk dat echtscheiding on-Bijbels is, delen zij. Dit neemt niet weg dat zij, net als Patterson overigens, vinden dat er situaties kunnen zijn waarin het onverantwoord is dat een vrouw bij haar man blijft. Verschillende vooraanstaande baptisten hebben inmiddels publiek verklaard dat er geen reden is voor het aftreden van de SWBTS-rector.

Zo noemt een voormalige voorzitter van het bestuur van het SWBTS, ds. Chris Thompson, het niet fair Patterson op deze manier te straffen. „Ik ken geen predikant die nooit onhandige uitspraken heeft gedaan. Wie struikelt niet in woorden? Wat Patterson heeft gezegd, moet je vooral zien als gevolg van het verlangen om echtscheiding te voorkomen. Dat is Bijbels.”

Thompson vindt het onaanvaardbaar om iemand na achttien jaar nog aan te pakken voor gemaakte opmerkingen. „Iedereen kan in zijn verzameling bandopnamen wel een ongelukkige uitspraak van zijn predikant vinden. Welke voorganger is het volgende slachtoffer?”

Tom Hatley, predikant van de Immanuel Baptist Church in Rogers (Arkansas), noemt het besluit van het SWBTS-bestuur „onwettig en een buigen voor de hetze van progressieve krachten binnen de conventie.” Hij uit scherpe kritiek op de gevolgde procedure.

„Er is besloten om een man met een lange staat van dienst af te zetten en zijn eretitel en rechten te ontnemen op grond van beweringen, zonder dat de feiten echt grondig zijn onderzocht. Door in de media steeds te roepen: „Het is gebeurd, het is gebeurd”, bewijs je niets. Zo mag je nooit met mensen die worden aangeklaagd omgaan, maar zeker niet op een christelijke instelling.” Vanwege de gevolgde procedure eist hij het aftreden van het SWBTS-bestuur.

Twijfels

Inmiddels zijn er ook twijfels gerezen rond de beschuldigingen dat Patterson klachten over seksueel misbruik van studenten niet serieus heeft genomen. Er lijkt sprake te zijn van een soort persoonsverwisseling. De klachten zouden zijn behandeld door de decaan van het seminarie in North Carolina en niet door Patterson zelf.

De advocaat van de ontslagen rector verklaarde vorige week dat Patterson alleen een brief van de betreffende studente bezit, waarin ze hem bedankt voor het feit dat ze op het seminarie mag blijven. Daarnaast stelde de jurist dat de uitspraak van de studente dat Patterson haar psychisch zou knakken als ze naar de politie ging, uit zijn verband is gerukt.

In zijn publieke reactie zegt Tom Hatley stellig de indruk te hebben dat Patterson het slachtoffer is van een hetze die progressieve krachten binnen zijn kerk voeren tegen ervaren, gezaghebbende kerkelijke leiders die de Bijbelse visie op de verhouding tussen man en vrouw verdedigen.

Zie ook:

MeToo overschaduwt conventie baptisten VS, Reformatorisch Dagblad (11-06-2018)