Vriendinnendag Terdege: Vertrouwen krijgen is een leerschool

De zevende Terdege Vriendinnendag werd zaterdag gehouden in Apeldoorn. beeld Tineke van der Eems
9

Is God wel te vertrouwen? Ds. W. A. Zondag stelt die vraag hardop tijdens de Vriendinnendag van Terdege zaterdag in Apeldoorn. De predikant noemt vertrouwen krijgen in God „een leerschool” waar gelovigen ontdekken dat Gods goedertierenheid beter is dan dit tijdelijk leven.

Op de zevende Vriendinnendag komen zo’n 200 vrouwen uit het hele land samen om elkaar te ontmoeten en na te denken over het thema ”Vertrouwen”. Cornell Heutink, directeur van de Erdee Media Groep, heet hen welkom.

Terugkijken: zevende Terdege Vriendinnendag

Vertrouwen kan het ondraaglijke draaglijk maken, zo illustreert ds. Zondag, predikant van de gereformeerde gemeente te Woerden, zijn lezing. „In Warschau was in de Tweede Wereldoorlog een Joods weeshuis met een Poolse vader. Toen de Duitsers de kinderen wegvoerden, ging de vader met hen mee, hoewel dat niet hoefde. „Vertrouw op mij”, zei hij. In de straten van Warschau hielden ze zijn hand vast. In het kamp kreeg hij opnieuw de mogelijkheid om naar huis te gaan. Maar hij ging met de kinderen mee, de gaskamers in. De kinderen bleven rustig tot het einde, want hun vader was in hun midden.”

In de Bijbel nodigt God mensen om op Hem te vertrouwen. Toch wordt vertrouwen op God vaak bestreden, weet ds. Zondag. „Hoe kun je je vertrouwen op Hem stellen als Hij oorlog en kindermisbruik toelaat in deze wereld? Kun je je leven in handen leggen van Iemand van Wie je bang bent dat Hij Zich zal ontpoppen als een tegenstander? Als God ons verteld had dat in deze wereld het leven over rozen gaat, dan zou Hij inderdaad niet te vertrouwen zijn. Maar God zegt: Na de zondeval is dit het land waar je woont. Het uitnemende van dit leven is moeite en verdriet. In heel het Oude Testament kom je de worsteling van mensen daarmee tegen.Jakob vraagt: „Hoe kan dat nou dat U Jozef van me wegneemt, dat U Rachel van mijn zijde scheurt? Bent U te vertrouwen?””

Toch stellen de Bijbelheiligen hun vertrouwen op God. „In Psalm 23 schrijft de dichter dat de Heere zijn Herder is, al weet hij dat er ook schaduwen van de dood zijn. Asaf kermt als hij aan God denkt in zijn ellende. Maar we zien ook dat deze mensen uiteindelijk hun vertrouwen op God stellen.Hij weet: God verbergt Zich, maar Hij is er wel. Asaf denkt eraan hoe God was in het verleden, hoe Hij Zijn volk leidde door de Rode Zee en als een Herder voorop ging.”

Niet alleen het perspectief op het verleden, ook het oog op de toekomst geeft hoop en vertrouwen op God, zo laat ds. Zondag zien. „In Psalm 73 gaat Asaf het heiligdom binnen. Hij ziet op het einde van de goddelozen, en merkt het verschil op met de toekomst van hen die God vrezen. Asaf belijdt: Uw goedertierenheid is beter dan dit tijdelijk leven.” De predikant, die vorig jaar in rouw gedompeld werd door het overlijden van zijn dochter, stelt de vraag: „Waarom zou ik me zo laten leiden door die paar jaren? Het is maar een speldenprik op de eeuwigheid.”

Psychologe en oncologieverpleegkundige Mirjam Meertens behandelt het onderwerp ”Vertrouwen” vanuit de intermenselijke benadering. Zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen zijn geen vaststaand gegeven, maar kunnen groeien of krimpen door ervaringen met mensen, stelt ze. „In mijn praktijk behandel ik een vrouw die in haar jeugd op een heel gemene manier geslagen is door haar vader. Ze durft daardoor bijna niemand meer te vertrouwen.”

Het belang van een veilige hechting in de kindertijd is groot, zegt Meertens. „Een kind kan zich veilig hechten wanneer de moeder reageert op wat het kind doet. Een kind dat veilig gehecht is speelt ontspannen en komt af en toe weer even terug bij mama. Het bouwt vertrouwen op wanneer mama weggaat maar ook altijd weer terugkomt. Voor moeders is het de kunst om de balans tussen nabijheid en ruimte te ontdekken. Je kunt je kind ook overbeschermen. Daarmee geef je de boodschap af: Jij kunt niet op eigen benen staan.”

In het vertrouwen krijgen in zichzelf of in anderen kunnen mensen zichzelf aardig in de weg staan. „Door te hoge eisen aan onszelf te stellen,, perfectionistisch te zijn, leven we in angst voor het oordeel van de ander. We vertrouwen er niet op dat een vriendin ons ook nog goed vindt wanneer we geen perfecte maaltijd aan haar voorschotelen. Van priester en psycholoog Henri Nouwen leerde ik dat God anders naar ons kijkt dan wijzelf of anderen dat doen. Hij ziet Zijn kinderen niet aan naar hun prestaties, maar in de Heere Jezus.”