VGKN verliezen 458 leden

Interieur van de voortgezette gereformeerde kerk in Boornbergum. beeld vgkn Boornbergum

De voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (VGKN) tellen 2235 leden. Dat zijn er 458 minder dan vorig jaar. Deze daling kwam vooral doordat de gemeente in Garderen, met 382 leden, uit het kerkverband stapte.

Dat blijkt uit het donderdag verschenen jaarboekje van de VGKN.

Het ledental nam de afgelopen jaren steeds iets af. Telde het kerkverband in 2009 nog 2938 leden, in 2010 waren dat er 2922. In 2011 waren 2881 mensen lid van de VGKN; in 2012 waren dat er 2813. In 2013 stonden er 2757 kerkleden in de boeken, in 2014 waren dat er 2715 en vorig jaar 2693. Zonder het vertrek van de kerk in Garderen zouden de VGKN afgelopen jaar rond de 75 leden hebben verloren.

De voortgezette gereformeerde kerk in Garderen stapte per 1 januari uit het landelijk kerkverband. De synode van de VGKN trok vorig jaar de preekbevoegdheid van predikant in opleiding A. C. R. van Dorp in, mede omdat die met zijn theologische opleiding was gestopt en niet meer aan de voorwaarden voldeed.

Volgens de kerkenraad van Garderen paste de gemeente niet binnen de signatuur van de VGKN. De kerk in Garderen bezint zich op aansluiting bij een ander kerkverband, zoals de Protestantse Kerk in Nederland of de Nederlands Gereformeerde Kerken. Ds. Van Dorp heeft inmiddels zijn ambt neergelegd.

De VGKN ontstonden in mei 2004 uit een aantal gereformeerde kerken dat niet mee wilde in de Protestantse Kerk in Nederland.