Tweede dienst in Christian Reformed Church niet meer verplicht

beeld CRC

Veel gemeenten in de Christian Reformed Church in North America (CRC) hebben geen tweede dienst meer op zondag. De kerkorde moet daarom op dit punt worden aangepast, vindt de CRC-synode, die deze week bijeenkomt in Grand Rapids (VS).

De kerkorde van de CRC schrijft nu nog voor dat gemeenten „gewoonlijk twee keer op de dag van de Heere samenkomen.” Een derde van de CRC-gemeenten houdt nog wel een tweede dienst.

Het kerkverband met Nederlandse wortels was gelieerd aan de Gereformeerde Kerken in Nederland, die in 2004 opgingen in de Protestantse Kerk in Nederland.

Tijdens de synodebespreking verwees een afgevaardigde naar de Synode van Dordrecht (1618-1619). Predikanten vroegen zich destijds af wat ze moesten doen als niemand de tweede dienst bezocht. „Zij werden geïnstrueerd om die te handhaven, ook al zou de predikant met zijn familie de enigen in de dienst zijn.”

Andere afgevaardigden wezen erop dat afschaffing van de tweede dienst ruimte biedt aan het bijeenkomen in kleine groepen voor bijvoorbeeld Bijbelstudies.

De synode boog zich ook over een tussenrapport over huwelijk, homoseksualiteit en pornografie. De heersende opvatting dat huwelijk en gezin tot het hart van de kerk behoren, moet worden herzien, stelde de commissie die het rapport heeft opgesteld. „De kerk is niet gebouwd op gezinnen; wij zijn het gezin.”

Volgens de commissie moet in preken meer aandacht voor seksualiteit komen. „Dit is het moment om te belijden hoezeer we hebben gefaald rondom seksualiteit en huwelijk.”

Tijdens de presentatie van het rapport was een groep van dertig bezoekers aanwezig. Sommigen droegen kleren met regenboogkleuren. Zij willen dat de CRC homoseksuelen accepteert. De synode beloofde „zorgvuldig te luisteren” naar hen.

Op de synode kwam ook een verzoek ter sprake om de New City Catechism van de Amerikaanse predikant Tim Keller een officiële status te geven. De vergadering besloot de catechismus die status niet te geven maar het leerboek wel aan te bevelen als middel voor gemeenteopbouw.