Thera Verdouw uitgezonden naar Malawi

Thera Verdouw. beeld Stichting Timotheos

Thera Verdouw (32) uit Barneveld is vrijdagavond door stichting Timotheos uitgezonden als veldwerker naar Malawi. Dit gebeurde tijdens een zendingsavond in kerkgebouw De Hoeksteen van de gereformeerde gemeente in Nederland te Barneveld, de gemeente waarvan Verdouw lid is.

Ds. H. Lassche, voorzitter van Stichting Timotheos, mediteerde over Jozua 1:9b: „Wees sterk en heb goeden moed, en verschrik niet, en ontzet u niet; want de HEERE, uw God, is met u alom, waar gij heengaat.”

Daarna vertelde Verdouw iets over het werk dat zij hoopt te gaan doen in Malawi. Een ouderling sprak haar tijdens de sluiting namens de kerkenraad van Barneveld toe uit Handelingen 20:32a: „En nu, broeders, ik bevele u Gode, en den woorde Zijner genade.”

Verdouw krijgt in Malawi de eindverantwoordelijkheid over twee van de zes dagcentra voor kinderen die stichting Timotheos in Malawi heeft opgezet. Deze kinderen krijgen onderwijs, onder meer uit de Bijbel, en voedsel.