Synode GGiN buigt zich over problematiek Opheusden

Kerkgebouw ggiN Opheusden. beeld Vidiphoto

In het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente in Nederland (ggiN) te Opheusden zijn zondag geen twee maar vier kerkdiensten gehouden: twee reguliere diensten en twee voor bezwaarde gemeenteleden. De synode van de GGiN buigt zich in november over de onrust in Opheusden.

De bezwaarde leden kunnen zich niet vinden in het beleid van de kerkenraad ten aanzien van zijn voormalige predikant, ds. A. van Voorden. In januari 2018 ontstond er een vertrouwensbreuk tussen de kerkenraad en ds. Van Voorden. Een door de classis ingestelde commissie, die de breuk in Opheusden moest onderzoeken om zo mogelijk te komen tot heling en verzoening, heeft de onrust tot nu toe niet weg kunnen nemen. In april 2018 nam ds. Van Voorden het beroep aan naar Leerdam. Inmiddels was de kerkenraad, als gebaar naar de bezwaarden toe, in zijn geheel afgetreden. De meeste ambtsdragers werden vervolgens weer herkozen.

Omliggende gemeenten

Daarmee was de onrust in het Betuwse dorp echter niet verdwenen. Naar schatting kerken honderden van de bijna 3000 gemeenteleden al maanden elders, zoals in omliggende gereformeerde gemeenten in Nederland te Ochten en Rhenen, in de gereformeerde gemeente te Opheusden, en in de oud gereformeerde gemeenten in Nederland te Ochten en Achterberg. Door de toeloop van kerkgangers is het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente in Nederland te Rhenen inmiddels te klein. Naar schatting hebben zo’n 300 gemeenteleden de gemeente van Opheusden definitief verlaten.

De classis Oost van de GGiN besloot recent om, met goedvinden van de kerkenraad, met ingang van afgelopen zondag een extra ‘preekplaats’ te openen in de kerk in Opheusden. Zondag zijn er twee diensten belegd voor de gemeenteleden die altijd gebleven zijn, en twee voor bezwaarden die al maanden elders kerken. Die laatste diensten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de classis.

Kerkenraadslid K. Ruitenberg zei dinsdag desgevraagd dat de diensten voor de bezwaarden zondag zijn bezocht door ruim 400 leden. „De diensten zijn in rust verlopen.” Ruitenberg verwacht dat er vier diensten belegd blijven worden, in elk geval totdat de synode naar verwachting in november over de onrust in Opheusden een uitspraak heeft gedaan.

Classicale commissie

H. van de Beek, voorzitter van de classicale commissie preekplaats die de twee extra diensten heeft belegd, zei woensdagochtend desgevraagd dat de commissie hoopt dat de vier aparte diensten mogen bijdragen aan heling en verzoening. „Het doel dat ons voor ogen staat is dat de gemeente, waar nu een droevige verdeeldheid is, weer naar een eenheid mag toegroeien. Het is onze wens en bede dat deze poging in combinatie met een traject van heling en verzoening hieraan mag bijdragen.”