Synode CGK buigt zich over herindeling classes

beeld RD, Henk Visscher

De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) gaat zich buigen over de herindeling van een aantal classes.

De landelijke vergadering, die volgende maand begint, doet dat op verzoek van de particuliere synode van het Oosten. De grote omvang van classes en gespreide ligging van gemeenten maken de praktijk van vergaderen lastig, aldus een verslag in het vrijdag verschenen nummer van CGK-orgaan De Wekker.

De generale synode gaat ook spreken over een landelijke appelcommissie. „De intentie van deze instructie is dat zeker bij ingrijpende appelzaken adequaat gehandeld kan worden met name vanuit het oogpunt van deskundigheid en onafhankelijkheid en een snellere afwikkeling bevorderd wordt.”

De particuliere synode van het Westen vraagt de generale synode om te onderzoeken of het „mogelijk en wenselijk is om de eventuele beschikbaarheid van CGK-predikanten voor een deeltijdfunctie in kaart te brengen.”

De onderwerpen vrouw en ambt, de afdracht van zendingsgemeenten, avondmaalbediening door ouderlingen en de overkomst van predikanten uit een ander kerkverband komen ook op de agenda van de synode te staan.