Symposium Bunde: „Aanpassen aan cultuur en vasthouden aan Evangelie”

Tijdens de toespraak van ds. Jan Bosch. beeld RD
4

„Houd het Evangelie vast en pas je aan bij de cultuur waar dat mogelijk is.” Dat zei ds. Jan Bosch zaterdag in het Limburgse Meerssen, op een symposium naar aanleiding van 25 jaar evangelisatie Bunde.

Het symposium ”Vinden en verbinden. Kerk-zijn met een missionair hart” in gemeenschapshuis De Koel in Meerssen werd door ongeveer vijftig mensen bijgewoond. In De Koel houdt de christelijke gemeente Stem van de Goede Herder haar zondagse diensten.

Stichting Evangelisatie Bunde e.o. werd in 1994 opgericht. In 2014 vond de evangelisatie onderdak bij de Christelijke Gereformeerde Kerken. De gemeente telt op dit moment circa honderd leden: 30 procent is Iraniër of Afghaan, 20 procent Indonesiër, 25 procent komt van boven de rivieren en 25 procent is Limburger. De gemeente heeft een fulltime predikant in de persoon van ds. Bosch.

Kerstnachtdienst

De voorganger zei zaterdag dat het belangrijk is om respectvol te zijn naar de omgeving, met behoud van het Evangelie. Hij noemde de Kerstnachtdienst, waarbij de plaatselijke Harmonie gevraagd wordt om op te treden. „Het verlaagt de drempel voor Limburgers om binnen te komen en past bij de Limburgse cultuur.”

Ds. Bosch heeft goede contacten met het buurtplatform Amby, in een wijk in Maastricht waar hij zelf woont. Hij deelt er regelmatig kranten en voedsel uit en heeft buurtbewoners die er komen, uitgenodigd om te komen eten in Amiecitia, het gebouw van de kerk naast zijn huis.

Daar geeft de predikant ook de Alphacursus. Een ervan is zo snel gegroeid dat de vijftig deelnemers, vooral vluchtelingen, wegens ruimtegebrek zijn uitgeweken naar een kerkgebouw. „Ze hebben elkaar meegenomen”, aldus ds. Bosch.

Binnenkort worden twee Afghaanse jongeren gedoopt. Vanuit de gemeente wordt geëvangeliseerd in Beek en is indirect ook het missionair werk in Kerkrade ontstaan. „Niet alles is vooraf georganiseerd. We gaan mee op wat de Heilige Geest ons aanreikt”, zei de predikant.

Contact maken

In zijn openingswoord naar aanleiding van Openbaring 3:7-13 zei ds. Bosch dat het gevaar groot is dat een kerkelijke gemeente op zichzelf gericht is en geen aandacht heeft voor de mensen in de buurt. Dat is volgens hem niet goed. „De kerk heeft iets uit te dragen. De deur moet altijd open staan voor iedereen.”

Daarop ging sociaal ondernemer Bram Dingemanse uit Rotterdam in. Hij merkte op dat evangelisten niet iedereen hoeven te zoeken, maar wel „de mensen die God ons geeft, die God heeft voorbereid.” Om hen te vinden, moet je je „tussen de mensen begeven, observeren wat er gebeurt en contact maken. We moeten niet te veel energie steken in mensen die niets te maken willen hebben met God.”

Christenen hebben veel te bieden in deze samenleving, aldus Dingemanse. Hij vertelde over een atheïstische kennis die waardering had voor dingen als geborgenheid, horen bij de groep, autoriteit en goed genoeg zijn. „Dat zijn schatten die we hebben en tegelijkertijd noden in de samenleving. Ga op zoek naar de nood.”

Relatie

Evangelist André Meulmeester, voorganger van christelijke gemeente De Wegwijzer in Almere, zei dat de kerk in een seculiere cultuur wordt uitgedaagd tot een nieuwe onbevangenheid en vrijmoedigheid als het gaat om geloof en het spreken over God.

Hij vindt dat de kerk meer moet inzetten op verbinding door relatie dan op de organisatie van het instituut, al heeft de kerk wel „behoefte aan duurzame en doelmatige structuren.” Het helpen van zoekers om een toegewijd volgeling van de Heere Jezus te worden, richt zich, aldus Meulmeester, op „inhoudelijke waarden en niet op uiterlijke vormen.”

Verandering

Frits Ceulemans uit Maastricht was een rooms-katholieke Limburger die niet zo veel deed met het christelijk geloof. Dat veranderde toen zijn zoon gedoopt werd in een evangelische dienst, waar hij aanwezig was. „Ik werd aangeraakt door God en begon te huilen”, zegt de judo-instructeur zaterdag.

„Sinds twee maanden ga ik hier naar de kerk en ik voel me hier thuis. Er is een grote saamhorigheid. Ds. Jan Bosch doet meer dan het lezen uit de Bijbel. Hij vertelt hoe het in de praktijk gaat.”

Ceulemans praat met allerlei mensen in zijn flat over het christelijk geloof. „Dat kost weleens moeite, maar dat moeten we ervoor over hebben.”

Lees ook:

Een kwarteeuw missionair werk in Zuid-Limburg (rd.nl, 03-08-2019)

Christelijke gemeente Bunde-Meerssen is een veldhospitaal (rd.nl, 01-05-2018)

Predikant in Zuid-Limburg, gastvrij volgens het gebod (rd.nl, 22-12-2016)