Steun voor vervolgde christenen vloek en zegen

Asia Bibi
De vrijspraak van Asia Bibi leidde in Pakistan tot hevige protesten, georganiseerd door Tehreek-e-Laibak Pakistan (TLP). De TLP ontstond naar aanleiding van de zaak van Asia Bibi. beeld EPA, Rahat Dar

Nadat Asia Bibi op 31 oktober werd vrijgesproken van blasfemie verklaarde de Pakistaanse premier Imran Khan dat „Asia Bibi veilig was.” Als dat waar is, zou het Bibi in een uitzonderingspositie plaatsen.

Asia Bibi behoort tot de christelijke minderheid in Pakistan. Na haar vrijspraak lijkt geen enkele christen daar zijn leven meer zeker te zijn. De Pakistaanse autoriteiten stuurden onlangs een brandbrief naar alle kerken en christelijke organisaties in het land waarin gewaarschuwd wordt voor terroristische aanslagen als vergelding voor het vonnis inzake Asia Bibi. De politie dringt er bij alle kerken en christelijke instituten op aan waakzaam te zijn.

Humphrey Peters, voorganger van een anglicaanse gemeente in Peshawar, stelt dat er voor christenen in Pakistan nu „een kritiek moment is aangebroken. We zullen echter onze christelijke taak in Pakistan blijven vervullen, in samenwerking met de regering en veiligheidsdiensten.” De Pakistaanse autoriteiten maken zich vooral zorgen over mogelijke aanslagen tijdens het naderende kerstfeest.

Yaqoob Bashir

Bij christenvervolging wordt vaak gedacht aan aanslagen op kerken of individuele christenen door terroristische organisaties. Een voorbeeld is de aanval in Egypte op 2 november op drie bussen met Koptische christenen. Deze aanslag werd opgeëist door Islamitische Staat (IS). Het Egyptische leger schoot hierop 19 mannen dood van wie werd beweerd dat ze tot IS behoorden. De Egyptische staat wilde naar de buitenwereld het beeld hooghouden dat ze de bescherming van de Koptische minderheid ernstig neemt.

In Pakistan dreigt echter niet alleen het gevaar van een aanslag. In dit land zijn de staat en het juridische systeem in grote mate verantwoordelijk voor het lijden van de christelijke minderheid. Talloze slachtoffers van blasfemiebeschuldigingen van wie de namen –vrijwel– nooit tot de buitenwereld doordringen, zitten in Pakistan achter de tralies.

Neem de 25-jarige Yaqoob Bashir, die drie jaar geleden werd gearresteerd. Een imam had beweerd dat Yaqoob bladzijden uit de Koran verbrand zou hebben. Al snel bleek echter dat Yaqoob mentaal gehandicapt is en analfabeet. Onlangs moest Yaqoob opnieuw voor het Pakistaanse gerecht verschijnen. De nacht voor de rechtszitting wilde Yaqoob daarom in gebed doorbrengen, maar hij werd door zijn celgenoten mishandeld en in elkaar geslagen. De Pakistaanse bisschop Samson Shukardin liet weten dat er nu gevreesd wordt voor het leven van Yaqoob Bashir.

Vloek en zegen

In tegenstelling tot Yaqoob werd de blasfemiezaak van Asia Bibi wereldnieuws. Dat blijkt tegelijkertijd een vloek en zegen te zijn. Een zegen omdat de Pakistaanse autoriteiten begrijpen dat hun optreden tegen Asia Bibi nauwlettend gevolgd wordt. Dat maakt hen voorzichtig. En een vloek omdat door deze media-aandacht ook de belangstelling van radicale islamisten in Pakistan voor Asia Bibi gewekt werd.

Sinds enkele jaren wordt de Tehreek-e-Laibak Pakistan (TLP) als de grootste interne bedreiging voor Pakistan beschouwd. De TLP ontstond naar aanleiding van de zaak van Asia Bibi en de grote media-aandacht hiervoor. Het was deze beweging die het voortouw nam bij de recente protesten in het land tegen de vrijspraak van Asia Bibi.

De TLP werd in 2016 een fenomeen in Pakistan toen ze miljoenen mensen wist te mobiliseren voor de protesten tegen de voltrekking van de doodstraf van Mumtaz Qadri. Hij was degene die de gouverneur van Punjab had vermoord omdat die het gewaagd had Asia Bibi te verdedigen. De TLP zal daarom niet rusten voordat Asia Bibi gedood is. Een eis waarvoor de Pakistaanse regering huiverig capituleerde. Het vonnis wordt opnieuw overwogen en tot die tijd moet Bibi in Pakistan blijven.

Het confronteert westerse christenen met een pijnlijk dilemma. Ze weten zich moreel verplicht om het op te nemen voor vervolgde christenen zoals Asia Bibi. Hun steunbetuigingen kunnen echter de persoon in kwestie in een weinig benijdenswaardige positie brengen.