Steef Post op LCJ-conferentie: Geloven is niet zonder lijden

De conferentie had plaats te midden van de bossen van Lage Vuursche, met hun prachtige herfstkleuren. beeld RD
4

Geloven is niet de gemakkelijkste weg in het leven, meent dr. Steef Post. „Als je de Heere Jezus wilt volgen, komt er lijden in je leven.”

Post, mediator, trainer en coach, sprak zaterdagmorgen tijdens de Bijbelstudieconferentie +23 in Lage Vuursche, georganiseerd door het Landelijk Contact Jeugdwerk van de Christelijke Gereformeerde Kerken (LCJ) in samenwerking met het Hervormd Jeugdwerk (HJW). De bijeenkomst, te midden van de bossen van Lage Vuursche, was met ruim honderd jongeren volgeboekt.

Het thema van de meerdaagse conferentie was ”Job. Zinloos lijden?” Nadat ds. A. Voorwinden, christelijk gereformeerd predikant te ’s-Gravenzande, vrijdagavond het eerste hoofdstuk van het Bijbelboek Job had behandeld, volgde Post zaterdagmorgen met hoofdstuk 2, waarin Job niet alleen van zijn goederen maar ook van zijn gezondheid beroofd wordt.

IJzeren logica

Post stelde dat het dienen van de Heere niet de beste route is naar welvaart. „Wie rijk willen worden, vallen in verzoeking”, citeerde hij een Bijbelvers. „Toch dachten de vrienden met hun ijzeren logica dat Jobs tegenspoed een straf van God was.”

Het dienen van God is ook geen oplossing voor psychische problemen, aldus de adviseur. „Tegenwoordig lijkt het erop dat je een beter, stabieler, fijner en socialer leven krijgt als je God dient en dat je innerlijke leegte en rusteloosheid verdwijnen. Dat gebeurt soms onder de slogan: ”Thuiskomen bij het Vaderhart van God”. Maar dat is niet wat de Bijbel zegt.”

Post stelde dat God niet de beste optie is om tegemoet te komen aan onze behoeften, maar dat Hij er is om onze nood te lenigen. „Het gaat om leven of dood. Je kiest niet voor Jezus, maar je vlucht tot Hem omdat Hij de Enige is Die je kan redden.”

God heeft geen probleemloos leven beloofd aan zijn volgelingen, aldus Post. Hij noemde Simon van Cyréne, die het kruis achter Jezus droeg, de Man Die bespot werd en vol zat met bloed. „Als je de Heere Jezus wilt volgen, komt er lijden in je leven.”

Toch kunnen christenen blij zijn in de moeite, aldus de coach. „Het lijden zet je stil bij de vraag naar de waarden van het leven. Het leven is niet alleen maar plezier. Juist door de crisis heen zijn veel christenen tot bekering gekomen. Ze zochten steun bij God toen alles afgebroken werd.”

Het lijden heeft nog een andere kant. Post: „Je ontdekt dingen in je leven waarvan je het bestaan niet kende: boze gedachten over God en jegens andere mensen. Door het lijden ontdek je dat je minder goed bent dan je eerst dacht.”

Aan het einde van zijn toespraak kwam Post nog een keer terug op de behoeften. Hij zei dat de behoeften vervuld worden als men met zijn nood naar Jezus gaat. Maar toen bedoelde hij andere behoeften dan die hij eerst noemde. Het betrof „behoeften om dicht bij God te leven en mensen te helpen.”

Zondigheid

Na de groepsbespreking kwam de vraag naar voren of een beproeving tegelijk een verzoeking kan zijn. Post antwoordde, met de geschiedenis van Job als voorbeeld, dat het inderdaad mogelijk is. Jobs ellende was een verzoeking van de duivel en een beproeving van God.

Om te weten of het gaat om een beproeving of een verzoeking, is het volgens de coach nuttig om te kijken waar die je brengt. „Als je moedeloos wordt en je gaat minder bidden, dan komt het van de duivel. Maar als je je zondigheid beter ziet en je komt dichter bij God, dan is het van God. Vraag je altijd af wat de Heere wil.”