Statenbijbel terug in De Levensbron Ridderkerk

De Levensbron in Ridderkerk. beeld De Levensbron

Na ruim honderd jaar kwam recent een Statenbijbel terug in de gereformeerde kerk in Ridderkerk, meldt gereformeerde kerken.info. De Bijbel kreeg een plaats op een houten standaard –vervaardigd uit een van de banken van de oude kerk– voorin De Levensbron, die in 1995 in gebruik genomen is.

De Statenbijbel behoorde toe aan J. C. van Nes, die de gereformeerde kerk van 1914 tot 1916 als hulpprediker diende toen de eigen predikant, ds. M. Schouten, door een ernstige ziekte werd getroffen. Als blijk van waardering voor de verleende hulp schonk de kerkenraad hem bij zijn afscheid een Statenbijbel uit 1727. Het exemplaar bevatte een door de ouderlingen van de gemeente ondertekende oorkonde.

Van Nes vertrok naar Den Haag als predikant voor zending onder de Joden. De Statenbijbel ging over in handen van zijn kleinkinderen, de zussen Sjoerdtje en Pit van Nes. Zij lieten de Bijbel in het jaar 2000 restaureren.

Vorig jaar zochten ze contact met de gereformeerde kerk in Ridderkerk, die nu protestantse gemeente De Levensbron heet, om de Statenbijbel terug te brengen naar de plaats waar deze vandaan kwam. De zussen hebben de Bijbel tijdens een dienst op de standaard gelegd.