Renovatie kerkgebouw Het Kruispunt in Maasdijk

Kerkgebouw Het Kruispunt van de protestantse gemeente Maasdijk. beeld Google StreetView

De renovatie van kerkgebouw Het Kruispunt van de protestantse gemeente Maasdijk, in het Westland, is in volle gang. De plannen voorzien in een aanzienlijke uitbreiding van de ontmoetingsruimte van de kerk en een vernieuwing van het interieur van de kerkzaal, vertelt Wim Pontier, voorzitter van het college van kerkrentmeesters.

Het vanouds hervormde kerkgebouw uit 1953 heeft een bijzondere, vijfzijdige, plattegrond. Daarom zijn de kerkzaal en het eveneens pentagonale plafond in 2016 gemeentelijk monument geworden. Het interieur valt echter niet onder de monumentale status.

De houten vloer van de kerkzaal wordt vervangen door beton met vloerverwarming en tegels. Er komen stoelen in plaats van banken en het podium van het liturgisch centrum wordt vernieuwd. Er passen maximaal 500 kerkgangers in de kerkzaal.

De verbouwing duurt naar verwachting tot eind 2019, waarna de inrichting plaatsvindt. Pontier schat dat de ingebruikname niet voor het voorjaar van 2020 zal zijn. Tot die tijd kerkt de gemeente in kerkgebouw De Hoeksteen.

Dit vanouds gereformeerde kerkgebouw is vorig jaar verkocht. Met de opbrengst ervan kan de verbouw van Het Kruispunt, die naar schatting 1 miljoen euro kost, betaald worden.

Op de plaats van De Hoeksteen komen woningen. De kerktoren blijft staan als herkenbaar punt voor Maasdijk.

De protestantse gemeente Maasdijk ontstond in 2012 door het samengaan van de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk.