Ook Amerikaanse immigrantenkerken schakelen over naar digitaal

Kerk en corona
Leden van immigrantenkerken hebben veel waardering voor het optreden van president Donald Trump en vicepresident Mike Pence. beeld AFP, Mandel Ngan

Elke dag een meditatie of korte preek beluisteren. Predikanten van immigrantenkerken in Canada en de VS hebben een rooster opgesteld, zodat gemeenteleden op het hele continent dagelijks een overdenking kunnen horen.

„U mag op afstand meeluisteren, maar geef de eigen gemeenteleden eerst de kans in te schakelen.” Dat is de oproep die onderaan het rooster van digitale predikbeurten staat. Kennelijk is er dus belangstelling genoeg. Elke dag houden een of meer predikanten van de Netherlands Reformed Congregations (NRC) een overdenking, die via internet of de telefoon over heel het Amerikaanse continent wordt ‘uitgezonden’. De preekvoorziening geldt in ieder geval zolang de VS en Canada op slot zitten.

Het is niet de enige digitale dienst die elke dag wordt gehouden. Kinderen kunnen ook luisteren naar het voorlezen van een hoofdstuk uit de Bijbelse geschiedenis van Joh. Vreugdenhil en desgewenst ook van een stuk uit zijn kerkgeschiedenis.

Ook de Heritage Reformed Congregations (HRC) en de Free Reformed Churches (FRC) hebben uitzendingen. Een voorbeeld: nadat president Donald Trump vorige week opriep tot een nationale biddag vanwege de coronacrisis, verzorgden predikanten en studenten van de HRC een digitale bidstond. Elke spreker deed een gebed en hield een korte overdenking van een kwartier.

Kerken in Amerika die hun wortels hebben in de Nederlandse immigrantengemeenschap houden zich aan de oproep die vicepresident Mike Pence deed om geen samenkomsten te houden met meer dan tien mensen. Ouderling Dirk Schipper van de NRC in Grand Rapids vertelt dat de plaatselijke predikant, ds. G. M. de Leeuw, wisselend diensten houdt in een van de twee plaatselijke gemeenten. „Alleen enkele kerkenraadsleden, de koster en de organist zijn aanwezig.”

Kleine gemeenten die geen predikant hebben, schakelen op zondag door naar een geloofsgemeenschap waar wel een dominee is, zegt Paul Firlit die behoort tot de NRC van Lansing, in de buurt van Chicago. Van ds. H. Hofman, die voor rust enkele weken in Sioux Center verblijft, worden door de week twee preken opgenomen die op zondag in zijn eigen gemeente, Kalamazoo, via de kerktelefoon worden uitgezonden. Een aantal predikanten van de HRC en van de FRC doen dit ook voor hun eigen kerk. In vrijwel alle gemeenten van de NRC zijn deze preken alleen te beluisteren; van uitzending van video-opnamen is doorgaans geen sprake. Dat is wel het geval in de HRC en FRC.

De vergaderingen en colleges van het Puritan Reformed Theological Seminary in Grand Rapids hebben alle per video plaats. Docent dr. Adriaan Neele zegt de dagelijkse openingen met docenten en de weekopeningen met studenten erg te missen. Overigens is het voor docenten van het seminarie niet ongebruikelijk om videocolleges te geven. De opleiding wordt gevolgd door studenten uit de hele wereld. Afgelopen maandag hield Neele een college voor studenten uit Amerika, Brazilië, Zuid-Korea, Egypte, Portugal, Taiwan, China en Nederland. „Maar je mist toch een stuk interactie”, zegt Neele.

Binnen de diverse emigrantengemeenten leeft het besef dat de coronapandemie een bijzondere waarschuwing van God is. „De Heere spreekt krachtig. Wie anders kan in zo’n korte tijd de hele wereld stil zetten. Dat kan alleen God. We hebben allen gezondigd. We moeten ons bekeren en we bidden of de Heere ons nog genadig wil zijn. Daar is deze roepstem voor bedoeld. We moeten die Stem horen. Anders hebben we erger te vrezen”, zegt Vietnamveteraan Harold Schelling uit Sioux Center.

Veel waardering is er bij de leden van de immigrantenkerken voor het optreden van Trump en Pence. „Pence heeft al bij het begin van de uitbraak opgeroepen tot gebed en hij heeft dat nadien diverse keren herhaald”, zegt Ralph Van Zweden uit Sioux Center. „President Trump heeft vorige week gevraagd een nationale biddag te houden en in één van zijn laatste toespraken haalde hij vier keer de Bijbel aan. Welke regeringsleider in de wereld doet dat? In het Witte Huis leeft zeker het besef dat we het als mensen niet redden. Het komt alleen goed met de hulp van God.”