Onderzoek bevraagt jongeren op missionaire houding

Onderzoeker dr. Elsbeth Visser-Vogel. beeld RD, Anton Dommerholt

Vinden jongeren het van belang om het Evangelie door te geven en zo ja, op welke manier doen zij dat dan? Een onderzoek in opdracht van de HGJB, de IZB en de GZB moet opheldering geven.

„Wat we willen weten is: waar denk je aan bij missionair zijn en wat vind je daarin belangrijk”, zegt dr. Elsbeth Visser-Vogel, die vanuit het Onderzoekscentrum voor Jeugd, Kerk en Cultuur (OJKC, onderdeel van de Protestantse Theologische Universiteit) het onderzoek leidt. „Voelen jongeren zich verantwoordelijk voor vrienden van de voetbalvereniging die niet in Jezus geloven of denken zij bij missionair zijn aan het zendingsbusje? Je kunt ook op afstand missionair betrokken zijn.” Ze vermoedt dat christelijke jongeren meer dan de generaties voor hen in contact staan met mensen die niet geloven.

De doelgroep van de enquête wordt gevormd door jongeren tussen de 16 en 25 jaar die vooral behoren tot hervormd-gereformeerde en confessionele gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De hoofdonderzoeker hoopt echter eveneens respons te krijgen van jonge mensen uit andere kerkverbanden. Nadat de jeugd eerst benaderd is via gemeenten in de achterban van de drie betrokken organisaties, vindt de enquête nu haar weg via sociale media en christelijke hogescholen.

Urgentie

Jongeren worden in de enquête niet alleen bevraagd op het missionaire bewustzijn, maar ook op het missionaire handelen. Daarbij gaat het om vragen als: Neem je weleens iemand mee naar de kerk? En: Doe je mee aan activiteiten?

De Gereformeerde Zendingsbond (GZB), de IZB vereniging voor zending in Nederland en de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond (HGJB) willen graag blijven aansluiten bij jongeren en de manier waarop zij in het leven staan, verklaart Visser-Vogel de aanleiding voor het onderzoek. Zo kan de jonge generatie zich oefenen in een missionaire leefstijl. Voor de HGJB is de relatie tussen de onderzochte groep en de kerk van belang. Is de kerk de plek waar jongeren missionaire toerusting ontvangen?

Uit het onderzoek moet verder blijken of er een verband is tussen orthodoxie en missionair bewustzijn en handelen. „Als je gelooft dat Christus de enige weg tot behoud is –een van de grondslagen van de orthodoxie– zou je meer urgentie kunnen ervaren om het Evangelie met anderen te delen”, licht de onderzoekster toe. Het wordt volgens haar spannend als een jongere de ander in zijn waarde wil laten en er tegelijk van overtuigd is dat er maar één Weg tot behoud is.

Waarheid

Een Amerikaans onderzoek waarbij jongeren en ouderen bevraagd werden over zending en evangelisatie, sprak wat dat betreft voor haar boekdelen. Uit dat onderzoek bleek dat millennials –de generatie die geboren is tussen 1980 en 2000– heel goed weten hoe ze een gesprek met anderen moeten voeren over het geloof, meer dan de leeftijdsgroepen boven hen. Maar ze willen een ander niet overtuigen. Over het geloof spreken in de hoop dat een ander hetzelfde geloof gaat delen, vindt 47 procent verkeerd. Want, zo luidt de redenering, wie zegt dat jij de waarheid in pacht hebt?

Visser-Vogel: „Wij stellen in ons onderzoek eveneens de vraag wat jongeren wel of niet vinden passen bij missionair zijn. Relaties leggen? Een gesprek aangaan? Iemand ervan overtuigen dat hij zijn leven moet veranderen? Ik ben heel benieuwd of je het moderne denken terugziet in de mening van jongeren.”

Representatief

Inmiddels heeft ze 1200 ingevulde vragenlijsten teruggekregen, genoeg om een representatief beeld te kunnen vormen. En nog steeds kunnen er enquêtes worden ingevuld. Begin januari wil de onderzoeker de resultaten analyseren.