Onderzoek Barna Group: Helft Amerikanen gebruikt Bijbel

Bijna negen op de tien Amerikanen leest het liefst uit een papieren Bijbel, blijkt uit het onderzoek van Barna Group en de American Bible Society.  beeld Unsplash, Priscilla du Preez

Slechts 14 procent van de volwassen Amerikanen gebruikt de Bijbel dagelijks, blijkt uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek van de Amerikaanse onderzoeksgroep Barna en de American Bible Society.

Het christelijke onderzoeksplatform Barna Group doet sinds 2011 elk jaar onderzoek naar het gebruik en de impact van de Bijbel onder de Amerikaanse bevolking. Het onderzoek toont volgens de onderzoekers aan „dat de Bijbel –ondanks de veranderende culturele trends– nog steeds een veelgebruikt boek is, met een levensveranderende kracht.”

Het Bijbelgebruik is in vergelijking met het eerste onderzoek uit 2011 ongeveer gelijk gebleven. Van de ruim 2000 mensen die meededen aan het onderzoek gebruikt 48 procent de Bijbel persoonlijk, eventueel gebruik in kerkdiensten niet meegeteld. Slechts 14 procent van de volwassen Amerikanen gebruikt de Bijbel dagelijks, terwijl 13 procent zegt de Bijbel meerder keren per week ter hand te nemen.

Met 55 procent is het Bijbelgebruik in het zuidelijke deel van het land het hoogst. Dit in vergelijking met de 42 procent in het noordoosten van de Verenigde Staten. Ook is er een verschil te zien tussen de generaties. De babyboomers, mensen tussen de 53 en de 71 jaar oud, gebruiken met 51 procent de Bijbel het meest, terwijl millennials, de 19 tot 33-jarigen, op 47 procent uitkomen. Mensen tussen de 34 en de 52 jaar oud gebruiken de Bijbel het minst, zo blijkt uit het onderzoek.

Bijna negen van de tien Bijbelgebruikers kiezen het liefst voor een papieren versie, al sinds de start van het jaarlijkse onderzoek in 2011 een stabiel aantal. Wel is er daarnaast een gestage stijging te zien in het gebruik van de Bijbel op internet, in een Bijbel-app of via een podcast of audio-versie. Het gebruik van de Bijbel op de smartphone steeg sinds 2016 met ruim 10 procent.

Verlangen

Twee derde van de Amerikanen geeft aan nieuwsgierig te zijn naar de boodschap van de Bijbel. Eén op de drie spreekt zelfs van een sterk verlangen naar het Evangelie; 63 procent van de volwassenen zou graag meer te weten komen over wie Jezus Christus is, waarvan ruim 30 procent aangaf het sterk met deze stelling eens te zijn. Nieuwsgierigheid komt het meest voor bij mensen die wekelijks naar de kerk gaan, volwassenen zonder universitaire opleiding en volwassenen met minderjarige kinderen. De Bijbel heeft het meeste impact op het leven van mensen die bekend zijn met en openstaan voor het gebruik van Gods Woord, en de mensen die regelmatig een kerkdienst bezoeken, zo geeft het onderzoek aan.

Iets meer dan de helft van de mensen die aangaven de Bijbel wekelijks te gebruiken, zegt na te denken over wat de Bijbel voor hun eigen leven betekent. Dat aantal is gelijk gebleven aan 2017, maar sinds 2011 met 8 procent afgenomen. Barna Group stelt dat degenen met een grotere betrokkenheid op de Bijbel naar alle waarschijnlijkheid eerder zullen zeggen dat ze veel aandacht besteden aan de toepassing van de Bijbel in het dagelijks leven.

Guller

Meer dan de helft van de mensen die de Bijbel maandelijks gebruiken, geeft aan dat het lezen van de Bijbel ervoor gezorgd heeft dat ze meer met het geloof bezig willen zijn. Voor 54 pro-cent is het lezen van de Bijbel een aanmoediging voor liefdevol gedrag jegens andere mensen. Twee van de vijf Bijbelgebruikers geeven aan guller te zijn, niet alleen met financiële middelen, maar ook met tijd en energie. Meer dan de helft van de mensen die de Bijbel regelmatig bestuderen, zegt zich daardoor meer bewust te zijn van het feit dat ze God elk moment nodig hebben. Iets minder dan de helft van de Bijbellezers ervaart door het bestuderen van Gods Woord een gevoel van verbondenheid met God.

Zo’n zes van de tien volwassen Amerikanen geloven dat de Bijbel hun leven op een positieve manier heeft veranderd. Bijna 30 procent, voornamelijk getrouwde volwassenen en mensen met kinderen, geeft aan dat deze verandering grote impact heeft gehad op hun dagelijks leven. Ongeveer twee op de vijf volwassenen zeggen dat de Bijbel hun leven niet of nauwelijks heeft veranderd.