OM Berlijn start onderzoek naar christelijke eigenaresse restaurant wegens „volksopruiing”

Restaurant Ixthys in Berlijn-Schöneberg. beeld tripadvisor.nl

Het openbaar ministerie (OM) van Berlijn is een onderzoek begonnen tegen de christelijke eigenaresse van een Koreaans restaurantje in het stadsdeel Schöneberg wegens „volksopruiing.”

Dat meldde de Duitse nieuwsdienst Idea dinsdag op basis van informatie van de advocaat van de eigenaresse, de 71-jarige Park Young-Ai. De Zuid-Koreaanse runt een ”Imbiß” (restaurantje) met de naam ”Ixthys” (vis, het oud-christelijke symbool voor Christus), dat blijkens de beoordelingen op internet goed bekendstaat.

Bijbelteksten

Om klanten met de Bijbel en het christelijk geloof in aanraking te brengen, heeft Park Young-Ai de wanden van haar eetgelegenheid al jaren volhangen met teksten uit de Bijbel. Sinds vorig jaar zijn op een van de stoffen panelen ook zeven verzen uit Leviticus 18 te lezen. Daarin staat onder andere: „Bij een manspersoon zult gij niet liggen met vrouwelijke bijligging; dit is een gruwel.”

Al eerder riep deze passage –die vanaf de straat goed te lezen is– kritiek op van homoactivisten. Deze zomer wijdde boulevardblad Bild echter een uitvoerige reportage aan Park Young-Ai en haar Imbiß, onder de kop ”De schande van Schöneberg”. Uitgerekend in de „regenboogwijk” van Berlijn, schreef Bild, „aan de Pallasstraße 21, wil een restauranthouder homoseksuelen met Bijbelverzen bekeren!”

Andere Duitse media pikten het ‘nieuws’ vervolgens ook op. Het leidde tot tirades en scheldpartijen bij het restaurant, al ontving de eigenaresse volgens Idea ook de nodige steunbetuigingen.

Aanvankelijk wilde Park de tekst daarop verwijderen, verklaarde zij in juli tegenover Idea. „Maar de Heilige Geest zei tegen me, dat ik de tekst op deze plek moest laten hangen.” De Zuid-Koreaanse is ervan overtuigd dat mensen die hun homoseksuele geaardheid praktiseren en niet erkennen dat dit zonde is, niet in het Koninkrijk Gods kunnen komen. „Dat moeten wij christenen heel duidelijk benoemen”, citeerde Idea haar.

Huiszoeking

In het kader van het onderzoek door het OM heeft de Berlijnse politie inmiddels huiszoeking gedaan in Imbiß Ixthys en het gewraakte paneel meegenomen. Park zou in de keuze voor het citaat uit Leviticus doelbewust „haar homofobe en mensvijandige houding” tot uitdrukking hebben gebracht.

Parks advocaat, Hermann Frank uit Chemnitz, heeft bij het Berlijnse kantongerecht Tiergarten bezwaar aangetekend tegen de huiszoeking. Volgens hem omvat godsdienstvrijheid ook het recht op vrije verkondiging van geloofsovertuigingen en -inhouden. Tot het hart van het christelijk geloof, citeert Idea hem, behoort de overtuiging dat mensen ernaar moeten streven hun door de zonde veroorzaakte scheiding van God te overwinnen en dientengevolge geen zonde te begaan. Daarom is het een uitdrukking van Parks christelijke naastenliefde dat zij haar medemensen erop wijst welke gedragingen in de Bijbel als zonde getypeerd worden.

Omgekeerd, aldus de advocaat, hebben mensen die haar restaurantje voorbijlopen, volgens een eerdere uitspraak van het grondwettelijk hof van Duitsland „niet het recht om van de confrontatie met vreemde geloofsovertuigingen verschoond te blijven.”

Bovendien is de Bijbel in Duitsland een vrij, niet-gecensureerd boek, stelt Frank. „En als de Bijbel in Duitsland gelezen mag worden, mag hij ook geciteerd worden.”

Tot slot is volgens hem tot op heden over het hoofd gezien dat Park „ook andere Bijbelcitaten aan de wanden van haar restaurant heeft hangen, die Gods liefde tot de mensen in het verlossingswerk van Jezus Christus tot uitdrukking brengen en daarmee niet de mensvijandigheid van de beschuldigde, maar juist haar liefde tot haar medemensen laten zien.”

Niet bang

Bang voor de homoactivisten is Park –die boeddhistisch werd opgevoed maar tijdens haar studietijd in Berlijn tot bekering kwam– „in het geheel niet”, zei zij in juli tegen Idea. „Ook homoseksuelen worden door God geliefd.” Zij zijn dan ook nog altijd „hartelijk welkom” in ”Ixthys”. Idea: „Zij bidt erom dat de bewoners van deze buurt op zeker moment God in hun leven toelaten en „overeenkomstig zijn regels gaan leven.” Daarbij past een Bijbelvers dat voor haar het belangrijkste is. Mattheüs 9:13 heeft zij direct boven de ingang naar de keuken aangebracht: „Ik ben gekomen om zondaren tot bekering te roepen, en niet de rechtvaardigen.””

Ds. Latzel

Momenteel lopen er in Duitsland, voor zover bekend, twee kwesties waarbij christenen worden aangeklaagd wegens volksopruiing (”Volksverhetzung”). Het OM van Bremen begon een proces tegen ds. Olaf Latzel, predikant van de Sint-Martinikerk in Bremen. In november start de rechtszaak tegen hem. Of het in de zaak-Park ook tot een rechtszaak komt, is nog niet bekend.