Nog weinig animo voor kinderoppas in kerk

Kerk en corona
Kinderoppas in de kerk is weer mogelijk, maar nog weinig kerken maken er gebruik van. beeld Getty Images

Kinderoppas tijdens de kerkdienst is, met wat extra hygiënemaatregelen, sinds 1 juli weer toegestaan. Toch maken nog maar weinig gemeenten gebruik van deze mogelijkheid, blijkt uit een telefonische rondgang.

De protocollen voor de anderhalvemeterkerkdienst van de Protestantse Kerk in Nederland, de Hersteld Hervormde Kerk en de Christelijke Gereformeerde Kerken geven eensluidend aan: Kinderoppas tijdens de kerkdienst is weer mogelijk.

Ook het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), waarbij 31 kerkgenootschappen zijn aangesloten, geeft groen licht voor het organiseren van een crèche of zondagsschool in een aparte zaal. Wel adviseert het orgaan extra hygiënemaatregelen om verspreiding van het virus te remmen, zoals het gebruik van desinfecterende gel.

Toch maken maar weinig gemeenten gebruik van de mogelijkheid om kinderoppas te regelen, blijkt uit een telefonische rondgang. „We richten ons eerst op het goed laten verlopen van de kerkdiensten volgens de richtlijnen van de RIVM”, zegt beheerder Robert Korf van de christelijke gereformeerde kerk Ichthus in Urk. „In augustus kijken we verder.”

Ook ouders van de gereformeerde gemeente in Moerkapelle kunnen zondag hun jonge kinderen niet naar de crèche brengen. „De kerkenraad nodigt per zondag één wijk uit voor de kerkdienst. Dat gaat om circa honderd mensen. Daar zitten zo weinig kinderen bij dat er is besloten om vooralsnog geen kinderoppas op te starten”, zegt coördinator Joanne Dekker.

Normaal gesproken bezoeken circa veertig kinderen de oppas tijdens de morgendienst. Het is nog niet bekend wanneer er weer op de kinderen gepast kan worden. „Wij zijn zelf één keer naar de kerk geweest. Toen hebben we onze kinderen bij familie gebracht.”

In de gereformeerde gemeente in Amersfoort wordt zondag evenmin op de kleintjes gepast. Coördinator Lisette van Dijk: „De kerkenraad heeft dat besloten. Het zal vast wel weer worden opgepakt, maar daar is nu nog geen sprake van.”

Er wordt wel kinderoppas aangeboden in de hervormde gemeente in Veen, maar daar wordt nauwelijks gebruik van gemaakt, zegt coördinator Rianne van Dongen. „We vragen ouders om hun kind voor zaterdagavond op te geven. Vorige week was er geen enkele aanmelding, dus toen ging de kinderoppas niet door. Voor aanstaande zondag hebben we een aanmelding. Er kunnen er nog meer bij komen natuurlijk.”

Van Dongen vindt het lastig om in te schatten waarom er zo weinig animo is voor de crèche. „Er zijn natuurlijk minder ouders in de kerk. De uitnodigingen gaan per straat. Ieder gezin komt één keer per maand aan de beurt.Daarnaast denk ik dat het vooraf aanmelden een drempel is voor veel ouders. We zijn ons daarop aan het bezinnen om dat te veranderen, want we vinden het zelf ook niet zo uitnodigend. Er zijn misschien ook ouders die het spannend vinden om naar de kerk te komen in verband met het risico op besmetting en liever thuis digitaal meekijken.”

Over het vinden van voldoende oppassers, maakt Van Dongen zich geen zorgen. „We stellen een rooster op en zetten dat in het kerkblad. Als mensen niet willen of kunnen oppassen, dan kunnen ze dat aangeven.”

De Gereformeerde Gemeenten reppen in hun protocol over de erediensten in coronatijd niet over de mogelijkheid tot kinderoppas. „We willen in de geest van de overheid handelen door niet-noodzakelijke samenscholingen zo veel mogelijk te vermijden”, zegt G. J. ten Bolscher, directeur van het Bureau voor kerkelijke dienstverlening.

Dat er niets over kinderoppas in staat, betekent niet dat de Gereformeerde Gemeenten de opvang van kinderen tijdens de kerkdienst afraden, zegt hij. „De richtlijnen zijn er vooral op gericht om de kerkdiensten in goede banen te leiden. We laten het aan de verantwoordelijkheid van elke kerkenraad over om kinderoppas te organiseren.”

Ten Bolscher begrijpt dat het lastig is als ouders niet naar de kerk kunnen vanwege de zorg voor hun kinderen. „Wellicht kan deze coronatijd een goede reden zijn om de jongste kinderen mee naar de kerk te nemen. Voor baby’s en peuters kunnen ouders misschien opvang regelen binnen de familie.”