„Nog geen eenduidige visie in GKV op vrouw in ambt”

Synode GKV 2017
Ds. G. E. Messelink (l.) tijdens de GKV-synode in Elspeet. beeld RD

Hoewel de generale synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) op 15 en 16 juni de weg opende voor vrouwen om te dienen in de ambten, is er op dat punt nog geen eenduidige visie binnen plaatselijke gemeenten en regionale kerkvergaderingen.

Dat concludeerde ds. G. E. Messelink, lid van het deputaatschap mannen en vrouwen in de kerk (MVIK), bij de vervolgvergadering van de synode vrijdag in Elspeet.

De afgelopen maanden deden 26 plaatselijke kerken en één classis een beroep op ondersteuning van de deputaten. „Wat we terugkrijgen op gemeenteavonden en vanuit kerkenraden is dat gemiddeld 15 procent van de leden voorstander is van de vrouw in het ambt en 10 procent tegen. Daarnaast maakt 40 procent zich ernstige zorgen over de ontwikkelingen en is het onderwerp voor 30 procent een non-issue. Zo’n 5 procent weet niet wat hij erover moet denken.”

De deputaten hebben een handleiding gemaakt voor het gesprek in plaatselijke kerken over de synodebesluiten. Deze is te vinden op de website van de GKV. Daarnaast zijn de deputaten in gesprek met „een grote groep bezorgde predikanten die eigen materiaal ontwikkelt om kerken te dienen.” Ook vanuit de groep rond het boek ”Zonen en dochters profeteren”, die voorstander zijn van vrouwen in de ambten, wordt een schets voorbereid om plaatselijke gemeenten te helpen bij het gesprek over dit onderwerp.

Eerder op de dag vroeg ds. P. P. H. Waterval (Harderwijk) al naar de mogelijkheid dat de synode –die vrijdag in principe voor het laatst vergadert– volgend jaar nogmaals bijeenkomt, om voor wat betreft de besluiten over vrouwen in de ambten „nog reparatiewerk te doen. We weten wat het besluit in de kerken heeft losgemaakt. Wellicht kunnen we in gronden onder de besluiten nog iets toevoegen of wijzigen om in de plaatselijke kerken het draagvlak te laten toenemen voor wat we hebben besloten.”

Scriba dr. F. W. Wisselink, die namens het moderamen reageerde, wees die suggestie af. De synode moet niet zichzelf willen corrigeren, zo stelde hij. „Dat roept alleen maar verbazing op en reacties als: „Zie je wel, ze proberen zichzelf te rechtvaardigen.”

Zie voor meer synodenieuws het dossier synode GKV 2017.

Op onderwegonline.nl is een overzicht te vinden van relevante (kerkelijke) documenten rond het onderwerp vrouw in het ambt.