Nieuwtestamenticus prof. dr. Tj. Baarda (85) overleden

V.l.n.r. prof. dr. Tj. Baarda, dr. J. Vlaardingerbroek, prof. J.C. de Moor, dr. B. van Oeveren, dr. J. Davidse en prof. dr. J. Veenhof tijdens een symposium over het omstreden gereformeerde synoderapport "God met ons", in de Immanuëlkerk te Ermelo (sept. 1981). beeld RD

In Amstelveen is woensdag prof. dr. Tjitze Baarda, emeritus hoogleraar Nieuwe Testament aan de Vrije Universiteit, op 85-jarige leeftijd overleden.

Prof. Baarda doceerde na zijn promotie in 1975 het vak Nieuwe Testament aan de VU. Van 1981-1990 was hij verbonden aan de Rijksuniversiteit Utrecht voor het vak Nieuwe Testament en het antieke jodendom. Vervolgens keerde hij terug naar de VU, waar hij in 1997 met emeritaat ging.

Eind jaren 60 deed zijn boek over de betrouwbaarheid van de evangeliën binnen de Gereformeerde Kerken veel stof opwaaien. Prof. Baarda was ook betrokken bij de totstandkoming van het omstreden rapport ”God met ons”.

De rouwdienst wordt woensdagmorgen in Amstelveen gehouden.