Nieuwe stichting: studie oude Joodse tradities verdiept visie op Messias

Wim Nieuwenhuis. beeld RD

Onderzoek naar oude Joodse tradities over de Messias. Dat slaat een brug tussen orthodoxe en Messiasbelijdende Joden en verdiept de wortels van christenen, aldus de nieuwe stichting Israëls Messias (IM).

Voorzitter drs. Wim Nieuwenhuis (62), voorganger binnen de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten en voorheen manager bij de provincie Noord-Holland, gaat zich richten op het wetenschappelijk onderzoek van het Jodendom en het vroege christendom. Nieuwenhuis studeerde theologie aan onder meer de Vrije Universiteit Amsterdam en specialiseerde zich in wetenschappelijk onderzoek naar oude Joodse tradities. Met name verdiepte hij zich in Aramese Bijbelvertalingen uit de tijd van Jezus, de zogenoemde Targumim. „Deze teksten uit de tijd van Jezus zijn door orthodoxe Joden vaak onder de pet gehouden omdat ze heel direct spreken van de komende Messias. Maar ook christenen kennen deze Joodse tradities niet. Zij zijn vooral georiënteerd op de Griekse traditie en hebben weinig kennis van het Aramees.”

Nieuwenhuis wil via deze oude bronnen wederzijds respect en begrip laten ontstaan tussen Joden en christenen. „Deze bronnen vormen bruggen van verbinding tussen beide groepen. Ze hangen nauw samen met het Messiaanse besef dat onder de Joden nadrukkelijk leefde in de laatste eeuwen vóór Christus. Dat vinden we terug in de oude Joodse tradities. Tradities die nog weinig of niet onder christenen bekend zijn.” Enerzijds maakt het onderzoek de door de gelovige Joodse gemeenschap verwachte Messias van Israël zichtbaar, anderzijds laat het zien hoe Jezus, de apostelen en het Nieuwe Testament geworteld zijn in Joodse tradities, aldus Nieuwenhuis.

Getoetst

Nieuwenhuis is ook voorzitter van Comité Gemeentehulp Israël (CGI). Jaarlijks bezoekt hij Israël. De stichting IM heeft haar ideeën getoetst bij diverse organisaties, waaronder Christenen voor Israël. Deze heeft aan Nieuwenhuis al gevraagd om te participeren in het onderwijsprogramma voor predikanten. Maar ook in Israël wordt volgens Nieuwenhuis enthousiast gereageerd, zoals door het Israël Bible College, Messiaanse theologische opleidingen, The Bible Society en het Israëls Messiaanse Bijbelgenootschap.

De onderzoeker merkt dat er in Nederland en Israël belangstelling is voor de studie naar de Joodse wortels. „De tijd is voorbij dat orthodoxe Joden christenen haten, zo hoor ik. Messiasbelijdende Joden zijn erg geïnteresseerd in het beter leren kennen van hun wortels. In Nederland krijg ik positieve reacties wanneer christenenen zicht krijgen op het verband tussen Oude en Nieuwe Testament. Het bevestigt hun geloof, zo reageren zij.”

De stichting IM constateert dat de verhouding tussen Joden en christenen door de eeuwen heen is scheefgegroeid, aldus Nieuwenhuis. Antisemitisme tiert in zijn ogen nog altijd welig. Alle reden voor hem om de Joodse traditie uit Jezus’ tijd te bestuderen. Nieuwenhuis doet zijn onderzoek met een team. Dat bestaat op dit moment uit drie personen. „Ons uitgangspunt is dat de Bijbel de betrouwbare getuige is van Gods eeuwige trouw aan Israël en de volken. De resultaten van het onderzoek worden ter beschikking gesteld aan betrokken stichtingen, kerken, kerkelijke organisaties en universiteiten. De komende tijd worden studieprojecten aan hen gepresenteerd, zodat organisaties vanaf het begin erbij betrokken kunnen zijn en wellicht kunnen participeren.”