Nieuwe Boezemsingelkerk (GG) in gebruik genomen

Het vernieuwde kerkgebouw van de gereformeerde gemeente te Rotterdam-Centrum. beeld Theologische School GG
5

Het nieuwe kerkgebouw van de gereformeerde gemeente te Rotterdam-Centrum is zondag in gebruik genomen.

De consulent van de gemeente, ds. A. Verschuure (gg Capelle aan den IJssel-Middelwatering), opende zondagochtend de oude kanselbijbel tijdens het zingen van Psalm 119:65. De predikant preekte over 1 Sam. 22:1-2.

Op 1 juli 2018 werd de laatste dienst gehouden in de kerk aan de Boezemsingel. In 1950 telde de gereformeerde gemeente van Rotterdam-Centrum ruim 3100 (doop)leden. Op dit moment zijn er nog minder dan honderd. De terugloop van het ledental na de oorlog werd veroorzaakt door de ontvolking van de binnenstad, verhuizing van gemeenteleden naar omliggende plaatsen en vergrijzing.

Het oude kerkgebouw is inmiddels gesloopt. Op dezelfde plek is de nieuwe kerkzaal gebouwd. De toren van het gebouw moest op last van de burgerlijke gemeente blijven staan.

2018-09-04-KRK1-bijtorenboezemsingel04-3-FC_webSloop Boezemsingelkerk Rotterdam van start

Maandag wordt een start gemaakt met verdere bouwwerkzaamheden. Naar verwachting wordt in het najaar in het bewaard gebleven oude catechisatielokaal een documentatiecentrum van de naast de kerk gelegen Theologische School in gebruik genomen.

2018-05-31-kpOPI1-boezemkerk-6-3-FC_webHet einde van de Boezemsingelkerk