Niet-religieuze Amerikaan loopt vooral vast op de leer

beeld RD, Henk Visscher

Een groeiend aantal Amerikanen zegt zich niet verbonden te voelen met enige religie. De belangrijkste reden die zulke zogenoemde religieuze ”nones” aanvoeren voor hun standpunt, is dat ze vragen hebben bij veel religieuze leringen.

Dat blijkt uit onderzoek waarmee het Amerikaanse Pew Research Center woensdag 8 augustus naar buiten kwam. Het onderzoeksinstituut bevroeg ruim 1300 niet-religieuze Amerikanen. Uit eerder onderzoek van Pew bleek dat de groep ”nones” in Amerika inmiddels zo’n kwart van de volwassen bevolking beslaat.

Pew verdeelt de niet-religieuze Amerikanen in drie groepen: de atheïst, de agnost en de ”niets in het bijzonder”. Zestig procent van deze ”nones” stelt dat de vragen die ze hebben bij religieuze leringen de belangrijkste reden is dat ze zich niet verbinden aan een religie. De tweede reden, die door de helft van de respondenten genoemd wordt, is de opstelling van kerken in sociale en politieke kwesties. Een derde oorzaak, genoemd door vier op de tien, is dat men niet van religieuze organisaties houdt.

Opgesplitst naar atheïst, agnost en ”niets in het bijzonder” ziet het beeld er anders uit. Van de atheïsten noemt 89 procent het niet-geloven in God als belangrijke reden dat ze zich niet tot een religie aangetrokken voelen. Voor de agnosten (71 procent) en de ”niets in het bijzonder” (51 procent) zijn dat de vragen bij de leer.