NGK buigen zich over fusie met GKV

Ds. W. Smouter, voorzitter van de landelijke vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken. beeld RD, Anton Dommerholt

De landelijke vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) gaat vrijdagavond van start. Op de bijeenkomst in Zeewolde, die wordt geopend door ds. W. Smouter, staat het fusieproces met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) centraal. Vijf vragen en antwoorden.

Wie zijn de NGK?

De Nederlands Gereformeerde Kerken zijn in 1967 ontstaan na een scheuring binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. De NGK tellen 87 gemeenten, 88 predikanten en een kleine 33.000 leden. In tien gemeenten bestaat een samenwerkingsverband met een christelijke gereformeerde kerk. Ook wordt er in meer dan vijftig gemeenten in meerdere of mindere mate samengewerkt met een gkv.

Hoe zit de structuur van de NGK in elkaar?

Minstens tweemaal per jaar komen afgevaardigden uit gemeenten samen in een regiovergadering. De NGK kent acht van deze kerkregio’s. Onderwerpen die voor alle gemeenten van belang zijn, komen op de agenda van de landelijke vergadering. Iedere kerkregio vaardigt vijf leden af naar de landelijke vergadering, die om de drie jaar plaatsvindt. Dit jaar vindt die plaats van 8 tot 11 november, met een vervolg in februari 2020.

Wat staat er zoal op de agenda van de vergadering?

De vergadering begint met een bidstond, met als voorganger ds. Smouter uit Apeldoorn, die tijdens de vorige vergadering preses (voorzitter) was. Onderwerpen op de agenda zijn het jaarplan 2020-2024, waarin de kerk uitleg geeft over de strategische keuzes voor de komende jaren, en een voorstel over de vergoeding voor gastpredikanten. Ook de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding, die tegenwoordig aan de Theologische Universiteit Kampen (TUK) van de GKV is gevestigd, is een bespreekpunt. Een groot deel van de tijd is ingeruimd voor de ophanden zijnde fusie tussen de GKV en de NGK.

Een fusie?

De samenwerking en fusie tussen de GKV en de NGK is het belangrijkste thema tijdens de vergadering. Na jaren van samenwerking namen beide kerken in november 2017 het principebesluit om een fusie in gang te zetten. Een regiegroep, met daarin vertegenwoordigers uit beide kerkverbanden, heeft zich in de afgelopen jaren beziggehouden met de fusie. Zij presenteert zaterdag het rapport ”Regiegroep hereniging NGK-GKV”. Belangrijke voorgenomen besluiten in het rapport zijn de verdergaande samenwerking tussen de kerken, de herverdeling van de regio’s en classes en de procedure voor een nieuwe kerkorde. De fusie moet uiterlijk 2023 zijn afgerond.

Is er al een naam voor de nieuwe fusiekerk?

Op dit moment nog niet. Uit een enquête, die door ruim 1800 mensen is ingevuld, komt duidelijk naar voren dat twee namen het meest geschikt gevonden worden: ”Nederlandse Gereformeerde Kerken” en ”Verenigde Gereformeerde Kerken”. In het voorjaar van 2020 moet duidelijk zijn onder welke vlag de twee kerken verdergaan.