„Nederlands gereformeerden naar Kampen als GTU niet doorgaat”

Synode CGK 2016
Synode van de CGK woensdag. beeld RD

Als de vorming van de Gereformeerde Theologische Universiteit (GTU) niet doorgaat, is de kans groot dat de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding (NGP) van de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) naar de Theologische Universiteit Kampen (TUK) verhuist.

Dat stelt de raad van toezicht van de TUA in een rapport dat de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) woensdagmorgen besprak. De raad geeft verder geen uitleg.

De beoogde partners van de GTU zijn de TUA van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de TUK van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de NGP en –bestuurlijk op persoonlijke titel– de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

De vorming van de GTU, die in 2018 van start moet gaan, zal op termijn betekenen dat een aantal medewerkers van de TUA zal vertrekken. „Dat leidt tot lagere kosten”, aldus de raad van toezicht.

De komst van de GTU is financieel echter minder noodzakelijk dan voorheen, zo bleek woensdag. Dat heeft mede te maken met een bijzondere gift en de toezegging van een jaarlijkse bijdrage van 70.000 euro voor de periode van vijftien jaar. Volgens de commissie die het rapport van de raad van toezicht heeft bestudeerd, moeten voor de vorming van de GTU dan ook „andere argumenten gelden dan financiële.”

Rapporteur ds. H. Korving (Urk): „We blijven kwetsbaar, maar we zullen niet binnen afzienbare tijd failliet gaan.”

De generale synode neemt komend voorjaar een besluit over deelname aan de GTU.