„Missionaire toerusting gemeenten door IZB voorziet in behoefte”

Ds. Jan-Maarten Goedhart en Eline de Boo (r.) van de IZB. beeld RD
2

De IZB investeerde de afgelopen twee jaar in een nieuwe werktak: Focus. De vereniging voor zending in Nederland richt zich daarmee op toerusting van gemeenten. Donderdag was het tijd voor een evaluatie.

„IZB-Focus is een intensief traject”, zegt ds. Jan-Maarten Goedhart, teamleider van IZB-Focus en voorzitter van New Wine Nederland. „De opzet is anders dan bij een missionaire cursus. Bij IZB-Focus wordt de gehele gemeente betrokken. Vanuit de IZB levert is een trajectbegeleider gemiddeld zes uur per week voor begeleiding in een gemeente aanwezig.”

Tijdens een bijeenkomst in het IZB-gebouw in Amersfoort waren donderdag 47 Focusboekjes in te zien, met daarin verwerkingsmateriaal voor gemeenten, kinderen en jongeren. De Hervormd Gereformeerde Jeugdbond (HGJB) en de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) hebben meegewerkt aan de totstandkoming ervan.

Eline de Boo, schrijver van een groot deel van het materiaal, legt uit dat er zes themablokken zijn die in een periode van twee jaar aan de orde komen. De naam van Jezus komt in elk blok voor, van ”Jezus ontmoeten” tot ”Vrucht dragen door Jezus”. Aan de orde komen onder meer Bijbelstudie, verhalen en gebed.

Ds. Goedhart geeft aan dat er vanuit diverse gemeenten vraag was naar missionaire toerusting. „Evangelisatie was dikwijls het werk van enkelingen die activiteiten organiseerden. Het besef groeit dat missionair-zijn een taak van de hele gemeente is, waarbij het erom gaat het geloof in het leven van alledag handen en voeten te geven. Dat is nog niet zo eenvoudig. Onbewust is er dikwijls sprake van een innerlijk secularisatieproces, dat zich uit in verlegenheid.”

De verantwoordelijkheid voor het traject ligt bij de kerkenraad en niet bij een evangelisatiecommissie, aldus ds. Goedhart. „Juist in dit proces is het geestelijk leiderschap van ambtsdragers van het grootste belang. Het doel van het Focustraject is een gemeente-brede bezinning op de missionaire opdracht van de gemeente, vanuit een hernieuwde gerichtheid op Jezus Christus: meer naar binnen en meer naar buiten.”

Kees Zeelenberg van de GZB is blij dat er tijdens het Focustraject aandacht is voor de wereldwijde kerk. Hij kondigde aan dat de GZB iets vergelijkbaars wil aanbieden aan kerken in het buitenland. Als eerste land is Frankrijk aan de beurt. De IZB heeft al concrete plannen om daar het Focusmateriaal ook aan te bieden.