Minister De Jonge op Diakenendag: Invloed kerk op welzijn is groot

Landelijke Diaconale Dag. beeld Xander de Rooij
2

Diakenen vormen een tegenbeweging in de samenleving, aldus Jurjen de Groot. De directeur van Kerk in Actie zei dit zaterdag tijdens de Landelijke Diaconale Dag in Utrecht.

Hij verbond het thema van dag, ”Ieder mens telt”, met Psalm 8, die bij de opening gelezen werd. De Groot: „God heeft óns gekroond. De mens is beelddrager van God. Daarom telt ieder mens! Niemand uitgezonderd.”

Al voegde hij er meteen aan toe dat de werkelijkheid vaak anders is. „Juist als de belofte van Psalm 8 en de rauwheid van de werkelijkheid botsen, moeten we ons uitspreken. Op een manier die diakenen eigen is: „Predik het Evangelie, zo nodig met woorden.” Maar vooral met daden. Met uw handen en voeten spreekt u daarmee de boodschap van Psalm 8 uit: ieder mens telt. Daarmee bent u een voorbeeld, vormt u een tegenbeweging.”

De Groot haalde aan hoe vrijdag het rapport Armoede in Nederland 2019 werd gepresenteerd. „Toevallig een week na de publicatie van de Quote-500. Twee heel verschillende onderzoeken, al vulden de uitkomsten elkaar aan. Uit de Quote-500 blijkt: de rijken zijn weer rijker geworden. Uit het armoedeonderzoek blijkt: de groep armen doet vaker een beroep op de kerk.”

Het zou niet zo mogen zijn dat in een welvarend land als Nederland zo veel mensen met moeite de eindjes aan elkaar kunnen knopen, benadrukte De Groot. „Natuurlijk helpen wij deze mensen, maar we spreken ook uit dat de overheid hier tekortschiet. Deze boodschap is uitdrukkelijk meegegeven aan staatssecretaris Tamara van Ark, die het onderzoek vrijdag in ontvangst nam. Ze herkent dit en beloofde er samen met onder andere kerken aan te willen werken.”

Bondgenoten

Vanuit het kabinet kwam er ook steun van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), die in het Beatrixtheater sprak. Volgens hem delen de overheid en diakenen dezelfde missie: om te werken aan een zorgzame samenleving waarin het vanzelfsprekend is dat we naar elkaar omkijken en als het nodig is voor elkaar zorgen. „Ik geloof dat we elkaar nodig hebben om als samenleving verbonden te zijn. We kunnen elkaars bondgenoten zijn en het verschil maken voor mensen in eenzaamheid of armoede.”

De handreiking die de kerken bieden om maatschappelijke problemen samen aan te pakken, pakt de minister gretig aan. „De kerk houdt ons scherp als dat niet goed gaat, zoals bij de publicatie van het onderzoek Armoede in Nederland.”

Daarbij roept hij de kerken op geen Calimero-houding aan te nemen. De invloed van de kerk op het welzijn van Nederland is volgens de minister groot.

Volgens De Jonge wordt niet verwacht dat we alle problemen oplossen. „Dé armoede kunnen we niet oplossen. Wel kunnen we het verschil maken in de levens van mensen om ons heen. Als diaken maakt u dat verschil. Daar ben ik u zeer erkentelijk voor. Als vrijwilligers een dag het werk zouden neerleggen staat Nederland stil. En de kerk is hofleverancier van vrijwilligers.”

Zowel in de ochtend als middag bezochten bezoekers de meer dan twintig workshops, die aansloten op de taak van diaken, ZWO-commissielid of diaconaal werker. Bijvoorbeeld voor diakenen die vanuit een kleine gemeente werken, een workshop over de Veertigdagentijd en over Bijbellezen met migranten. Tevens was er een Belevenismarkt waarop van alles te zien, horen en te ervaren was uit de diaconale praktijk.

Meer armoede, minder kerkgangers en toch neemt diaconale hulp toe (rd.nl, 09-11-2019)

Kerk en overheid werken samen tegen armoede (rd.nl, 08-11-2019)

Diaconie steeds vaker in beeld (rd.nl, 08-11-2019)