Ziel, denk na!

Jeremia 30:15

„Wat krijt gij over uw breuk, dat uw smart dodelijk is? Om de grootheid van uw ongerechtigheid, omdat uw zonden machtig veel zijn, heb Ik u deze dingen gedaan.”

Soms bezoekt de Heere de mens met een zware verdrukking. Als hij dan in banden is en daarover uitroept, dan antwoordt de Heere hem, zoals in onze tekst. Soms ook gebeurt het dat de Heere zijn metgezel, door een vreselijk oordeel, in de zonde doodt. Dan komt hem die bijzondere zonde in gedachten, en de Heere ontdekt ze, gewapend en toegerust met een menigte van vele andere herinneringen van zonden, in de oorzaken, vruchten en uitwerkingen daarvan. Zoals een vader zijn kind kastijdt na enige grote misdaad, maar tegelijk ook andere overtredingen onder het oog brengt, die hij tevoren door de vingers zag, en zegt: „Ziel, denk nu eens aan zulk een tijd, aan die zondige daden, aan zo’n onbetamelijk gedrag, aan dat zondig spreken. Op zo’n tijd riep Ik u, maar u ging uw eigen weg, en u wilde naar Mij niet horen. U meende dat Ik het al goed zou opnemen. Maar weet nu, dat Ik het niet onopgemerkt zal laten doorschieten.” Zo handelt de Heere met de Zijnen. Hierdoor gebeurt het dikwijls dat de uitverkorenen Gods, die burgerlijk opgevoed zijn, goede gedachten opvatten van zichzelf en lange tijd zonder overtuiging blijven van hun rampzalige staat.

Thomas Shepard, predikant te Cambridge (Amerika)

(”De gezonde gelovige”, 1685)