Zelfonderzoek

Psalm 4:5-6

„Zijt beroerd en zondigt niet. Spreekt in uw hart op uw leger en zijt stil. Offert offeranden der gerechtigheid en vertrouwt op de Heere.”

Als je niet wilt terugdenken met betrekking tot jezelf, dan zullen de zonden je later voor aller ogen voorgerekend worden. Maar als je die nu overdenkt, zul je ook snel ervan bevrijd worden en niet weer in andere zonden vallen, want de ziel die bang is voor het vonnis dat ’s avonds uitgesproken wordt, wordt trager als het om de zonde gaat en wil voorkomen dat ze niet onder hetzelfde vonnis terechtkomt en uitgerekt en gegeseld wordt. Zo groot is het voordeel van deze zaak dat –als we dat een maand lang zonder onderbreken doen– wij een goede houding ten opzichte van de deugd zullen aannemen. Laten we zo’n groot goed niet geringachten. Want degene die zichzelf hier voor het gerecht neerzet, zal straks daar geen bittere straffen hoeven ondergaan. Want als we onszelf zouden oordelen, dan zullen we niet geoordeeld worden (1 Korinthe 11:31-32). Als we geoordeeld worden, worden we door de Heere getuchtigd, zegt de Schrift, opdat we niet samen met de wereld zouden veroordeeld worden. Laten we dat dus doen, opdat we niet veroordeeld worden. „Offert offeranden der gerechtigheid en hoop op de Heere.”

Hebt u het gevolg gezien van deze zeer goede raad? Want als u zich gepijnigd heeft over uw zonden en erover langer zult aarzelen om dezelfde dingen te doen, dan leidt dat alles tot het in praktijk brengen van de deugd.

Johannes Chrysostomus

Johannes Chrysostomus, geboren in 345, werd in 386 priester in Antiochië. Uit die tijd dateren ook zijn ”Homiliën” over diverse Bijbelboeken. Hij was aartsbisschop van Constantinopel van 398 tot 403. Chrysostomus overleed in 407 op weg naar een verbanningsoord. Daar werd hij naartoe gestuurd na een kerkelijk conflict.