Vrijmoedigheid

Hebreeën 10:35a

„Werpt dan uw vrijmoedigheid niet weg.”

Overweeg en overpeins deze dingen ernstig. Ik zal nu met de behandeling van dit onderwerp met een korte toepasselijke raadgeving sluiten. Maak gebruik van dit grote voorrecht, dat u vergund wordt. U mag met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. De Perzische koningen voerden zo’n staat dat zij een wet hadden gemaakt dat, op straffe van de dood, niemand ongeroepen tot hen mocht naderen.

Vrienden, de poorten des hemels staan altijd open. U hebt nacht en dag vrijheid om met uw verzoeken, in de Naam van Christus, tot de Koning der ganse aarde te komen. Elisa was zeer vriendelijk voor de vrouw die hem herbergde, toen hij haar vroeg welke gunst hij haar kon bewijzen: „Is er iets om voor u te spreken tot de koning, of tot de krijgsoverste?” Maar wat bent u hoog bevoorrecht dat u tot de Koning der koningen mag spreken en dat u daar welkom bent, en dat u niet nodig hebt u eerst tot heiligen of engelen te wenden als uw bemiddelaars, of tot een van die hemelse hovelingen, om u tot de Koning te leiden! De Zoon Gods biedt u aan, dit om niet voor u te doen. In Hem hebben wij vrijmoedigheid. Bent u in twijfel over uw eeuwig welzijn? U mag door het gebed tot Hem toegaan, Die wonderlijk van raad is en u om niet raad wil geven.

Ralph Erskine, predikant te Dunfermline (”Veertien preken over het gebed”, 1865)