Open rekening

Handelingen 3:19

„Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden.”

Het zal elk onbekeerd mens zwaar vallen om met God te doen te krijgen. Er is een gedenkboek voor Gods aangezicht, en daar staat uw schuldregister open: erfschuld en dadelijke schuld. Schuld van uw kindse dagen, jeugd en ouderdom.

Wee u als de pen er niet door gehaald wordt eer u wordt opgeroepen naar de eeuwigheid, want na deze tijd zal er geen tijd meer zijn en geen schuld meer vergeven worden. Het kan zijn dat u hier vrolijk leeft, maar dat uw schuld nog niet is uitgewist. Het kan zijn dat het met uw broodwinning goed gaat en dat u bezig bent met veel geld te verzamelen. Bedenk toch: uw schuld, uw zonde is nog niet uitgewist.

Het kan zijn dat u een groot man bent in de wereld, dat u veel mensen hebt die onder u moeten buigen en die u naar de ogen moeten zien, maar wat hebt u daaraan als uw schuld nog niet is uitgewist? Het kan zijn dat u een geëerd man bent en dat ieder voor u de hoed afneemt als u voorbijgaat, maar wat zal het u opleveren als uw schuld voor God nog niet door Jezus’ bloed is uitgewist en zo uw rekening nog openstaat?

Wulfert Floor, landbouwer te Driebergen (”Al de eenvoudige oefeningen”, 1913)