Onpartijdige liefde

Handelingen 19:2a

„Hebt gij de Heilige Geest ontvangen, als gij geloofd hebt?”

Deze liefde is niet beperkt tot een bepaalde soort mensen, maar deze is onpartijdig en algemeen. Zij is een liefde die Gods beeld omhelst. Zij heeft nergens zo veel vermaak in als dat het Koninkrijk van Christus komt. Dit is de liefde waarmee Jezus Christus de mensheid heeft liefgehad. Hij had allen lief, zelfs de slechtsten, zoals blijkt uit Zijn wenen over de halsstarrige verdorvenen. Waar Hij maar de minste blijk zag van gelijkenis aan God, had Hij die ziel bijzonder lief. Wanneer Hij de rijke jongeling hoort zeggen: „Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af”, zegt Hij dat Hij hem dienaangaande liefhad.

Wanneer Jezus ook maar enig geloof zag –al was het in een hoofdman of een Syro-Fenicische vrouw– zo verwonderde Hij Zich. Als mens was Hij er blij mee en beval het aan. Zo zal elke geestelijke discipel van Jezus Christus allen die God aanbidden in geest en waarheid, hartelijk omhelzen, hoezeer zij ook mogen verschillen in de bijkomstige zaken van godsdienst en zaken die niet absoluut tot de zaligheid vereist zijn. Ik moet wel erkennen dat het hart van een geestelijk mens niet meteen zo ruim is.

George Whitefield,

predikant te Newburyport

(”Keur van leerredenen”, 1770)