Grote vreugde

1 Petrus 1:8b

„In Denwelken gij nu, hoewel Hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde.”

Ik heb me in grote mate met u in onze Heere Jezus Christus verheugd, omdat u de toonbeelden van de ware liefde hebt ontvangen. Ik bedoel de mensen die gebonden zijn met boeien die passen bij de heiligen en die diademen zijn van hen die waarlijk door God en onze Heere zijn uitverkoren. Ik heb me verder verheugd dat de stevige wortel van uw geloof tot nu toe stand houdt en vrucht draagt voor onze Heere Jezus Christus, Die volhard heeft tot de dood voor onze zonden, Die God opwekte door de weeën van het dodenrijk los te maken. In Hem gelooft u, zonder Hem gezien te hebben, met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde. In die vreugde is er verlangen binnen te gaan, omdat u weet dat u gered bent door genade en niet uit de werken. Dat was namelijk de wil van God door onze Heere Jezus Christus. Dien daarom de Heere met eerbied en waarheid. Laat zinloze kletspraat en dwaling, zoals die bij velen voorkomt, achterwege. Geloof in Hem Die onze Heere Jezus Christus uit de doden opwekte en Hem luister schonk en een troon aan Zijn rechterhand. Aan Hem is al het hemelse en aardse onderworpen. Hem dient al wat adem heeft. Hij komt als Rechter van levenden en doden.

Polycarpus, bisschop te Smyrna (”Brief aan de Filippenzen”, 140 na Chr.) Polycarpus was een leerling van de apostel Johannes en bisschop van Smyrna. Hij werd rond het jaar 156 in Rome ter dood gebracht.