Aanklacht

Galaten 3:10b

„Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek van de wet, om dat te doen.”

Omdat wij de wet niet doen, neemt de wet ons gevangen. Dat wil zeggen: zij klaagt ons aan en velt het oordeel over ons, dat wij de eeuwige dood en de verdoemenis schuldig zijn. Want zo luidt haar oordeel in Deuteronomium 27:26. Of, gelijk Paulus deze spreuk herhaalt en verklaart in Galaten 3:10. Ach, God, welk een ontzettend verschrikkelijk oordeel is dat. Zo bemerk ik het wel, al heeft iemand ook de gehele wet gehouden en is slechts aan één gebod ongehoorzaam, dan is hij toch vervloekt? Ja zeer zeker, want helder en duidelijk zegt Mozes dat vervloekt is, wie niet alle woorden vervult. Dat bedoelt ook Jakobus (2:10) waar hij zegt: „Als iemand de gehele wet houdt en hij zondigt tegen één, die is aan alle schuldig.” Ja, u kunt niet het geringste van de wet houden, al bent u uiterlijk ook zo vroom. Als u wilt, hoe zult u haar dan geheel en al houden? Ook is zij door God niet daartoe gegeven, dat zij door menselijke kracht gehouden zou worden en de mens zou zalig maken, want indien de wet zulks vermocht, dan was Christus ons niet nut.

Maarten Luther, hoogleraar in Wittenberg

(”Kerkpostillen III”, 1974)