Ledental HHK neemt toe met 263

De generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk in Veenendaal. beeld RD, Anton Dommerholt

Het aantal leden van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) is vorig jaar toegenomen met 263. Het kerkverband telt in totaal 59.215 leden.

Dat blijkt uit het deze week verschenen jaarboek van de HHK.

Het totaalaantal leden nam in 2015 voor het eerst af, namelijk met 22. In de jaren daarvoor groeide het aantal leden van de kerk, zij het steeds iets minder snel: 977 (2011), 798 (2012), 293 (2013) en 153 (2014).

De Hersteld Hervormde Kerk telde per 31 december 2016 in totaal 26.968 belijdende leden, 30.777 doopleden en 1.282 geboorteleden. Er staan 7 leden ingeschreven in het landelijke register voor leden in het buitenland.

Het totaal aantal (wijk)gemeenten bedraagt 118, inclusief de evangelisaties.

Er overleed vorig jaar één predikant: ds. H. de Bode. De HHK telt nu 63 dienstdoende predikanten, 2 zendingspredikanten, 5 predikanten zonder gemeente, 33 predikanten met de rechten of bevoegdheden als van een emeritus, 6 beroepbare kandidaten, 12 kandidaten met preekbevoegdheid en 2 hulppredikers. Er zijn drie zogenoemde eerwaarde heren met beperkte preekbevoegdheid.

„We leven in de adventstijd”, schrijft ds. R. P. van Rooijen in het jaaroverzicht. „Neen, dat is geen vergissing. Advent betekent komst. De Koning komt. In Psalm 98 wordt daarover gesproken: „Hij komt om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten in gerechtigheid, en de volken in alle rechtmatigheid.” Wat een onderscheid zal dan openbaar komen… Wat een vreugde echter voor die een levende rank mogen zijn in de Wijnstok: Christus.”

---

Lees ook in Digibron:

Aantal leden HHK neemt iets af - 2016 (Reformatorisch Dagblad, 04-06-2016)

Aantal leden HHK stijgt met 153 - 2015 (Reformatorisch Dagblad, 23-05-2015)