Koninkrijk van Jezus doet heilige huisjes sneuvelen

Van der Ziel (R). beeld RD

Alle heilige huisjes sneuvelen waar Jezus verschijnt. Dat is de boodschap van het boek van theoloog Kees van der Ziel, ”Tegendraads gelezen”.

In de Evangelische Broedergemeente in Zeist had vrijdagmiddag voor ongeveer dertig aanwezigen de presentatie van zijn boek plaats. In aanvulling op de boekpresentatie vonden verdiepende lezingen plaats over de inhoud van het boek van Van der Ziel, die lid is van de Nederlands gereformeerde kerk De Pelgrim in Ede.

In zijn boek verdedigt Van der Ziel dat de boodschap van Jezus over het Koninkrijk van God de bron is van Zijn ontmaskerend optreden. „Ik wil in dit boek prikkelen en de lezer na laten denken over beelden die door Jezus en Paulus gebruikt én omvergeworpen worden.” Het eerste exemplaar van ”Tegendraads gelezen” werd aan de auteur overhandigd door Jan Jaap Karsten van uitgeverij Jongbloed.

Uitleg over het raamwerk van het boek werd gegeven door drs. Wim Rietkerk, predikant van de Nederlands gereformeerde Jeruzalemkerk in Utrecht. De titel geeft volgens hem dit raamwerk aan: „Jezus en Paulus lieten een tegendraads licht vallen over de hun omringende samenleving. Ze verbrijzelden gangbare denkbeelden, heilige huisjes en beelden die mensen heilig achtten. Ontmaskering vormt de belangrijkste rode draad in dit boek.”

Volgens Van der Ziel is het een misverstand dat de uitleg van Jezus en Paulus alleen maar vriendelijk en logisch is.

Herbezinning

Drs. Age Romkes, docent in onder andere Nieuwe Testament en Bijbelstudievaardigheden aan de Christelijke Hogeschool Ede en hoofddocent van Artios Bijbelschool, sprak de hoop uit dat het boek leidt tot herbezinning. Romkes: „,Een van de hoofdpunten van het boek is dat Jezus de heilige huisjes van Zijn tijd onderuithaalde. Jezus sprak in de eerste plaats tot het volk van God in die tijd.”

Volgens Romkes zou je kunnen zeggen dat Jezus Zijn pijlen niet op de wereld, maar op de kerk richtte. Dat maakt het volgens hem lastig, want „het is veel eenvoudiger om de splinter in het oog van de wereld te zien, dan de balk in het oog van de kerk. Voor onze eigen fouten zijn we al gauw blind.”

Vanuit het publiek kwam de vraag wat de aanleiding was voor het schrijven van het boek. Van der Ziel: „Ik ergerde me aan de uitleg over Paulus’ opvatting over het lichaam en de daaraan opgehangen seksuele ethiek. Ik besloot dat verder te onderzoeken.” De auteur benadrukte dat veel conclusies uit de Bijbel beneveld zijn door de eigen Westerse cultuur. „In mijn tegendraadse lezing ga ik uit van God Die dat doorbreekt.”

Tijdens de bijeenkomst werd Van der Ziel geïnterviewd en gevraagd naar zijn verwachting van het boek. Van der Ziel: „Ik wil de actieve en geïnteresseerde Bijbellezer enthousiast maken. Nieuwe relaties tussen Jezus en Paulus wijs ik aan en maak ik inzichtelijk.” De auteur vervolgde: „De theologische kussens heb ik met dit boek willen opschudden, maar bovenal heb ik de Heer van kerk en zending willen dienen en eer bewijzen.”