„Kind aan avondmaal in fusiekerk NGK/GKV”

beeld RD, Anton Dommerholt

De werkgroep toekomstige kerkorde van de in 2023 fuserende Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) en Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) bepleit ruimte voor de deelname van kinderen aan het heilig avondmaal.

Dat zeggen werkgroepleden Jan van Dijk (NGK) en ds. Kornelis Harmannij (GKV) donderdag in een interview met het Nederlands Dagblad. De nieuwe kerkorde –die deze week in conceptversie verscheen– moet nog bekrachtigd worden door de fuserende kerken.

Beide opstellers van de kerkorde geven aan ruimte te willen bieden aan „een ontwikkeling die al gaande is in de kerken.” Dit wordt met name duidelijk in een nieuwe formulering rond het toestaan van kinderen aan het avondmaal. De conceptkerkorde schrijft dat „de kerkenraad kan besluiten” om deze mogelijkheid te bieden. „Dat betekent dus dat niet iedere ouder die daar de behoefte aan heeft kinderen een stukje brood en een slok wijn kan aanbieden”, aldus ds. Harmannij in het Nederlands Dagblad.

Op dit moment is zowel bij de NGK als bij de GKV het doen van geloofsbelijdenis een voorwaarde voor avondmaalsdeelname. Verschillende plaatselijke gemeenten in beide kerken bieden echter al de mogelijkheid om kinderen toe te laten tot het sacrament.

Volgens de opstellers volgt de nieuwe kerkorde „wat er gebeurt in de kerken.” Ds. Harmannij: „Een kerkorde vertelt hoe het kan, niet hoe het moet.”

Andere opvallende veranderingen in het voorstel ten opzichte van de huidige kerkorden zijn het afschaffen van de regel om twee diensten per zondag te houden en het loslaten van de verplichting tot het houden van een catechismuspreek in de middagdienst.

In 1967 ontstond een scheuring binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt waaruit de Nederlands Gereformeerde Kerken ontstonden. Tegen het einde van de vorige eeuw ontdooiden de verstoorde verhoudingen en werd toenadering gezocht. In 2017 besloten beide kerken toe te werken naar hereniging.