Jongeren waarderen kerkfusie GKV en NGK

Nieuwe Kerk Kampen. beeld RD

Het is goed dat de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) in 2023 fuseren. Dat vinden de meeste millennials (20 tot 35-jarigen) uit beide kerkgenootschappen.

Dit is de conclusie van een enquête van kerkelijk magazine Onderweg, orgaan van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en Nederlands Gereformeerde Kerken. De redactie van Onderweg peilde de mening van ruim 300 millennials. De meeste van hen zijn voor een hereniging van de beide kerken. „Versplintering is er al genoeg”, zeggen zij.

Gereformeerde millennials vinden in de nieuwe kerk het omzien naar elkaar het belangrijkst. Een kleine minderheid is van plan zich voor het nieuwe landelijke kerkverband in te zetten.

In de editie van OnderWeg, die zaterdag verscheen, komt deze leeftijdsgroep uitgebreid aan het woord over de naderende kerkfusie tussen de GKV en de NGK. In de kerk moet het volgens een meerderheid van hen vooral gaan over christen-zijn in het dagelijks leven en over wat de mens van God kan leren. Niemand van de ruim 300 deelnemers vinkte aan dat hij of zij het in de nieuwe kerk wil hebben over een geloofsthema als de ”vergeving van zonden” of over een thema als het klimaat.

Weerstand tegen de aanstaande kerkhereniging is er nauwelijks onder gereformeerde millennials. Ongeveer 4 procent geeft aan de fusie „een slechte zaak” te vinden. Een vijfde heeft er geen mening over.