Jaarverslag JBGG: werk krijgt lokaal karakter

Tienerconferentie van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) in Amerongen in december 2017. beeld RD

Het jeugdwerk in de Gereformeerde Gemeenten vindt steeds meer in de plaatselijke gemeenten plaats. Regionale en landelijke bijeenkomsten trekken minder publiek.

Dat zegt directeur Laurens Kroon van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) naar aanleiding van het jaarverslag van de bond over 2017.

„Jongeren zijn steeds meer lokaal gericht”, zei Kroon dinsdag in een toelichting. „Wij willen die trend versterken door de plaatselijke gemeenten te ondersteunen.” Dat gebeurt onder andere door het aanbieden van werkmateriaal, cursussen en advies aan leidinggevenden van het jeugdwerk in de plaatselijke gemeenten.

Het aantal leden van jeugdverenigingen die zijn aangesloten bij de bond is opnieuw gegroeid en nam in 2017 toe met 144 tot 10.569. Het aantal aangesloten verenigingen bleef gelijk. Het aantal leidinggevenden steeg wel, met 124 tot 1181. Ook het aantal deelnemers aan de Koersvakanties groeide licht, zo meldt het jaarverslag.

Financieel sloot de Jeugdbond 2017 af met een tekort van bijna 25.000 euro. Dat is fors lager dan begroot. De belangrijkste oorzaken daarvoor zijn de vermindering van het aantal personeelsleden en de hogere opbrengsten uit fondsenwerving.

Tijdens de jaarvergadering op 1 juni presenteert de jeugdbond de plannen voor de komende jaren, met als centraal thema de christelijke hoop.