Jaarboek: Ledental GGiN weer licht gestegen

Het kerkelijk bureau (links) van de Gereformeerde Gemeente in Nederland, in Opheusden. beeld RD, Anton Dommerholt

Na een kleine krimp in 2016 is het ledental van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) in 2017 weer licht gestegen.

Dat meldt het kerkelijk jaarboek 2018 van de GGiN, dat dinsdag verscheen.

Het ledental steeg in 2017 van 24.318 naar 24.339, waarvan 12.317 leden en 12.022 doopleden. Dat zijn 21 leden meer dan het jaar ervoor. Het aantal gemeenten bleef gelijk, op 49. Het aantal predikanten bleef zes, terwijl aan de opleiding voor predikant net als in 2016 een student was verbonden.

In 2017 kwamen er 37 (doop)leden over vanuit de Gereformeerde Gemeenten (GG) naar de GGiN, terwijl er vanuit de GGiN 204 naar de GG overgingen. Vanuit de Gereformeerde Gemeenten in Nederland buiten verband (GGiN bv) kwamen 19 (doop)leden over, terwijl er vanuit de GGiN 15 naar de GGiN bv gingen. Uit de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland (OGGiN) kwamen er 38 over, terwijl er 44 naar de OGGiN overgingen. Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland kwamen 8 (doop)leden over, daarheen gingen er 47. Zeven kwamen er uit de Hersteld Hervormde Kerk, daarheen gingen er 84.

H. D. den Toom, beheerder van het kerkelijk bureau van de GGiN te Opheusden, schrijft in het jaaroverzicht dat er sprake is van een kleine toename in het (doop)ledental. „Stellen we ons de vraag: Mag nu ook in het vervlogen jaar 2017 het getal van hen die de Heere in waarheid vrezen, zijn toegenomen? Vrezen met een kinderlijke vreze, gewerkt door de Heilige Geest. De Heere alleen kent de harten.”

De oordelen hangen laag, schrijft Den Toom. „Maar óók is waar dat de Heere ons en onze gemeenten nog gelaten heeft tot op de dag van heden. Dit is geen menselijke verdienste. In Zijn goedheid verdraagt Hij ons nog, heeft Hij ons Zijn Woord nog gelaten en mag dat steeds nog in onze gemeenten worden uitgedragen. Dit was zo in 2017. De Heere bestendige het.”