ICRC zet schorsing GKV als lid op de agenda

ICRC-conferentie 2017
Delegaties GKV en OPC met elkaar in gesprek. beeld RD

Alle delegaties van de International Conference of Reformed Churches (ICRC) willen de brief van de Orthodox Presbyterian Church (OPC) waarin wordt gevraagd om schorsing van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV), op de agenda van de vergadering zetten.

Reden is het besluit van de synode van de GKV vorige maand om de ambten open te stellen voor vrouwen. Maandag vindt de stemming over het voorstel van de OPC plaats. Voorzitter van de vergadering dr. Dick Moes merkte vrijdag op dat het niet gaat om een discussie over exegese en hermeneutiek (de manier waarop Bijbelteksten worden uitgelegd en toegepast), maar om een procedurele zaak: er is een lidkerk die iets leert wat niet in overeenstemming is met de constitutie van de ICRC.

Ouderling Mark Bube van de OPC zei in een toelichting dat niemand van de vergadering een schorsing wil, „maar we hebben een taak te verrichten en we moeten dat in liefde doen. Als we denken dat iemand dwaalt, dan moeten we diegene in liefde terugroepen.” De OPC wil volgens Bube de „integriteit” van de ICRC beschermen.

De OPC stelt maandag voor te verklaren dat de GKV met het besluit tot openstelling van de ambten voor de vrouw in hun leer en praktijk „niet meer in overeenstemming zijn met de grondslag van de ICRC.” De OPC wil de GKV aansporen om hun besluit te herzien en terug te keren tot de basis van de ICRC. Als de GKV bij hun besluit blijven, staat hun lidmaatschap ter discussie op de volgende vergadering van de ICRC.

Grote zorg

Diverse sprekers uitten vrijdag hun grote zorg over het synodebesluit van de GKV. Dit besluit is volgens hen on-Bijbels en niet in lijn met de constitutie van de ICRC.

Ds. Pieter Boon van de Free Reformed Churches in South Africa, een zusterkerk ontstaan uit de GKV, merkte op dat de synode van de GKV niet heeft geluisterd naar de buitenlandse kerken toen deze aanwezig waren in Nederland. „Men gaat maar door. De GKV moeten daarom worden geschorst. Dit is geen straf, maar het laat zien hoe ernstig we dit vinden.”

Ook ds. Richard Holst van de Evangelical Presbyterian Churches of England and Wales was stellig: „Wij hebben de GKV herhaaldelijk gewaarschuwd. Wij twijfelen er niet aan dat hun standpunt on-Schriftuurlijk is.”

Ds. Bruce Hoyt van de Reformed Churches of New Zealand merkte op dat zijn kerkverband al eerder bezwaar heeft gemaakt. Hij is bezorgd over de integriteit van de ICRC, ook over kerken die overwegen tot de ICRC toe te treden. „Als we niet optreden, zal men de conclusie trekken dat dit helemaal niet zo belangrijk is.”

Vrijheid

Dr. Roland Ward van de Presbyterian Church of East Australia pleitte er echter voor om ook inhoudelijk in te gaan op de kwestie en niet alleen op formele gronden een kerk te schorsen. De gereformeerde traditie belijdt „sola Scriptura” en daarom moet ze een beslissing niet nemen op basis van de belijdenis alleen. „Er staan in de Bijbel nu eenmaal teksten waardoor het op het eerste gezicht niet duidelijk is dat de Schrift vrouwelijke ambtsdragers verbiedt. Waarom zou dit geen punt van vrijheid kunnen zijn?”

Dr. Ward keerde zich tegen een schorsing omdat die zou veronderstellen dat de kerken de Schrift voldoende hebben bestudeerd. „Bovendien zou schorsing niet passend zijn voor een kerk die al zo lang trouw in ons midden is.” De GKV blijven voor hem een gereformeerde kerk.

De vrijgemaakte afgevaardigde dr. M. H. Oosterhuis stelde voor dat de delegatie van de GKV teruggaat naar de synode met de vraag om het lidmaatschap van de ICRC te beëindigen en te zien of op een andere wijze, bijvoorbeeld als waarnemer, betrokkenheid bij de ICRC kan voortgezet worden. Dit zou schorsing van het lidmaatschap onnodig maken.

CGK roepen op tot adempauze

De Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) hebben een amendement ingediend om de GKV tot de volgende ICRC-vergadering in 2021 de tijd te geven zich te bezinnen op hun lidmaatschap, zoals de GKV reeds hadden toegezegd tijdens de bespreking. Daarmee willen de CGK een schorsing „per direct”, zoals de OPC voorstelt, voorkomen. Ds. L. A. den Butter merkte vrijdag tijdens de vergadering op dat de CGK ten aanzien van de vrouw in het ambt „een andere positie” hebben ingenomen. Het besluit van de GKV is nog maar enkele weken oud en er is revisie mogelijk. Binnen de GKV is de discussie nog gaande, gezien een onlangs belegde bijeenkomst van bezwaarden. Daarom vinden de CGK punt 2 van het voorstel –een schorsing per direct– te snel.