„Historische Adam en Eva essentieel voor Evangelie”

beeld RD, Anton Dommerholt

De historiciteit van Adam en Eva en de zondeval is essentieel voor het evangelie. Dat zei Kees van Kralingen vrijdag in Apeldoorn tijdens een conferentie van stichting Proclaim. „God is getrouw aan Zijn goede schepping. Hij verlost die.”

Stichting Proclaim is een organisatie die staat voor een „voortdurende bezinning op de krachtige verkondiging van het Evangelie in de context van de 21e eeuw.” Ze doet dit vooral met het oog op voorgangers en leidinggevenden in evangelie- en baptistengemeenten.

De tweedaagse conferentie, die gehouden werd in de baptistengemeente van Apeldoorn, ging over het debat rondom theïstische evolutie. Aanleiding was het verschijnen van de boeken van Gijsbert van den Brink, Mart Jan Paul en Jan van Bemmel over schepping en evolutie. Ongeveer veertig mensen bezochten vrijdag de conferentie.

Uitleg

Van Kralingen, voorzitter van stichting Proclaim, sprak over de Bijbels-theologische positie van Adam en Eva. Hij ging verschillende opvattingen na. Allereerst is er de materialistisch-naturalistische visie, waarin geen plaats is voor God. De klassieke, christelijk-orthodoxe visie stelt daartegenover echter dat God alles heeft geschapen. Bij deze opvatting is er alleen ruimte voor een vorm van micro-evolutie. De laatste visie gaat uit van theïstische evolutie.

Wat betreft de visie op de mens kunnen er vijf opvattingen worden onderscheiden, aldus Van Kralingen. Allereerst zijn er de ahistorische, de prehistorische en de oerhistorische uitleg, die vallen onder de noemer van theïstische evolutie. Daarnaast bestaan er de oudhistorische uitleg en de jonghistorische uitleg.

De visie van Van den Brink is volgens Van Kralingen een combinatie van een prehistorische en een oerhistorische uitleg. Adam en Eva zouden de ontvangers van de eerste openbaring van God zijn. De mens koos voor autonomie en verwierp God.

In Nederland aanvaardt een meerderheid van de christelijke wetenschappers de argumenten van de evolutietheorie, stelde Van Kralingen. „Tegelijk zijn er ook die dit niet doen. Er is te weinig wetenschappelijk debat tussen deze twee groepen.”

Op zijn best is de huidige evolutietheorie een model dat waarnemingen lijkt te ondersteunen, zei hij. „Maar daarmee is nog niets bewezen. Er zijn veel argumenten in te brengen tegen de evolutietheorie.”

Cruciaal

Wat is het Bijbels getuigenis over Adam en Eva? De teksten over het eerste mensenpaar gaan volgens de voorzitter van Proclaim duidelijk over Gods handelen, en daarmee wordt het evolutionisme afgewezen. De tekst, de structuur en het literaire genre laten „geen andere conclusie” toe dan dat Adam en Eva historische personen waren, die door een directe daad van God zijn geschapen.

Hij noemde een aantal teksten dat deze conclusie ondersteunt, zoals Hosea 6:7 en Mattheüs 19:4-5. Van Kralingen concludeerde dat Jezus Zelf en de auteurs van het Nieuwe Testament in een historische Adam en Eva en in de historiciteit van de zondeval geloofden, en dat zij deze punten zagen als cruciaal voor het Evangelie. De ahistorische uitleg, waarin een historische Adam en Eva en een historische zondeval worden ontkend, doet volgens Van Kralingen geen recht aan de kernwaarheden van het christelijk geloof, zoals verwoord in met name Romeinen 5 en 1 Korinthe 15. Ook beargumenteerde hij dat de schepping en onderhouding van de wereld door Christus moeilijk te rijmen zijn met de neodarwiniaanse gedachte van natuurlijke selectie op basis van de overleving van de sterksten. „Christus zorgt juist voor de zwakken en verdrukten.”

Het grootste probleem in de evolutietheorie is de gedachte van een „volkomen willekeurige, ongeleide, ongestuurde ontwikkeling van het universum en het leven op basis van natuurlijke processen.” Een Bijbelse opvatting gaat er echter vanuit dat God handelt en de Ontwerper is. „Zijn werk heeft een bedoeling.”