„Hij wil dat ik papa tegen Hem zeg”

Jongerendag
ARNHEM - Het Arnhemse stadion Gelredome was zaterdag tijdens de 31e EO-jongerendag geheel gevuld met jongeren. ”Ongelooflijk?!” luidde het thema dit jaar. Ook premier Balkenende voerde het woord. „Bid, werk en houdt elkaar vast”, hield hij de 32.000 bezoekers voor. „Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn?” - Foto RD,(Henk(Visscher RD,(Henk(Visscher

„Weet je wat God zo graag wil? Dat ik tegen Hem zeg: Papa. Dat je Hem leert kennen als je Vader. Het is ongelooflijk dat Hij jouw Vader wil zijn en dat Hij jou zo’n bijzonder kind vindt.” Constantijn Geluk sprak zaterdag 32.000 jongeren toe tijdens de 31e EO-jongerendag - opnieuw in het Arnhemse stadium Gelredome.

De dag heeft als thema ”Ongelooflijk?!”. Geluk, coördinator van verschillende jongerenactiviteiten bij de EO, spreekt over Jezus als de Weg, de Waarheid en het Leven. „Hoe weet ik dat God míjn Vader wil zijn?” vraagt hij. „Dat heb ik van Zijn Zoon, Jezus. Hij is de Zoon van God, Die laat zien Wie de Vader is. Hij toont hoe je bij God kunt komen. Vanuit jezelf kun je niet meer tot de Vader komen en is het nodig dat God naar jou toekomt. Als je het zelf probeert, raak je de weg kwijt. Jezus kwam om de weg terug te gaan, wat wij zelf niet konden. Het is belangrijk te weten dat God van je houdt en de prijs voor jou betaald heeft.”

Maar hoe doe je dat, gaan naar de Vader, praktisch? Geluk wijst naar het podium. „Hier heb je hekken, maar bij God staan geen hekken. Iedereen in dit stadion die een verlangen heeft God de Vader te leren kennen, kan tot Hem komen. Iedereen die op dit moment Jezus aanvaardt, krijgt onmiddellijk Zijn prijs op zijn bankrekening bijgeschreven.”

Geluk nodigt de aanwezigen uit om die stap tot God te zetten, om „net even over de drempel te komen.” Hij bidt met hen die naar voren komen. „Je hebt een afweging gemaakt en hebt gezegd: Ja, ik wil U leren kennen als mijn Vader.” De EO-praiseband zingt: „Omdat Hij van je hield, geeft Hij Zijn eigen Zoon. Kom tot de Vader, zoals je bent.” En: „Nu is alles klaar, wanneer je komt. Hij wacht alleen nog maar tot je komt.”

Ook premier Balkenende voert het woord. Hij reikt de EO-Ronduit Award uit, een aanmoedigingsprijs voor jongeren die hun christelijk geloof op een bijzondere manier praktisch hebben gemaakt. De beloning van 1000 euro gaat naar Hanna de Vries voor een project in Rwanda.

In een discussie vooraf met enkele jongeren wordt de premier kritisch aan de tand gevoeld. Hij prijst hen dat ze zo duidelijk voor het geloof uitkomen. Maar hoe doet u dat zélf nu? vragen ze hem. „Waarom hebt u het programma ”God bestaat niet” niet verboden, en waarom legitimeert u abortus en euthanasie?” Een meisje: „De Bijbel zegt dat dit niet kan. God sluit geen compromis, waarom zou het CDA dat wel mogen?”

Balkenende zegt dat zijn geloof hem dagelijks inspiratie en kracht geeft en dat dit concreet uitkomt in het aan de orde stellen van respect voor elkaar, normen en waarden. Het RVU-programma ”God bestaat niet” noemt hij „walgelijk.” Volgens hem is het echter zo dat we te maken hebben met wetgeving en dat de rechter moet uitmaken of iets godslastering is. „Maar daarom is het zo belangrijk om respect voor elkaar te hebben en de vrijheid van mening niet te misbruiken en de ander te kwetsen.”

In de zaal durft de premier de zaken eerlijk te benoemen: „Kom er eerlijk voor uit dat God jou sturing geeft in je leven. Ik weet dat het soms best moeilijk is. Je merkt het: als je het níét over je geloof hebt, krijg je het heel lastig. Zeg gewoon: Hier sta ik. Bid, werk en houdt elkaar vast. Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn?” zegt hij - niet alleen voor de volle zaal, maar voor iedereen in Nederland omdat de jongerendag voor de eerste keer live wordt uitgezonden.

In de perskamer wordt met een video teruggeblikt op dertig jaar EO-jongerendag. „Het duurde lang voordat we erg hippe muziek hadden”, zegt een presentator. Beelden passeren de revue van een rustig publiek, veel rokken bij meisjes, kleine kinderen die braaf voor het podium zingen: ”Only love was the answer”. EO-directeur Andries Knevel lacht als hij het lied ”Daar zijn geen grenzen” van een oude opname hoort. „Prachtig, hier kan ik meezingen. Ik ken het lied, de begeleiding is stukken beter”, zegt hij, met een vleugje weemoed.

De muzikale optredens vandaag zijn verre van zacht. De „ingevlogen” artiesten zijn Newsboys, Rachael Lampa, Paul Colman en KJ-52.

De laatste is een blanke rapper die zich thuisvoelt in de zwarte hiphopwereld in Florida. Zijn muziek vertoont overeenkomsten met die wereld, aldus het programma, zijn teksten niet: „I want to talk about my relationship with Christ.”

Waar het hart vol van is, stroomt mijn hart van over, zegt KJ-52 tijdens een persconferentie. Kan dat wel: christen zijn en oorverdovende rapmuziek? Ik hoop het, lacht hij.

Volgens de leider van Newsboys is rock-’n-roll in staat om „impact” te hebben op de hele samenleving. De mensen die hier het stadion verlaten, schijnen het licht door naar anderen, zodat de wereld veranderd kan worden. De amper 20-jarige Racheal Lampa zet het stadion op z’n kop door haar keiharde rockmuziek - die zij ook ten gehore bracht tijdens een optreden in 2001 voor de (onlangs overleden) paus en miljoenen rooms-katholieke jongeren.

Het einde van de dag nadert. Kees Kraayenoord, deskundige op het terrein van gospelzang en aanbiddingsmuziek, houdt twintig minuten lang de hele zaal muisstil. „God redt”, zo vat hij de boodschap van de ochtendspreker samen. Maar rédt God het wel? zo wijst hij op het vele leed in de wereld. „God redt het níét, hoor je vaak op tv, op straat en in de klas.”

Kraayenoord neemt Gideon als voorbeeld. „Hij hoorde van zijn opa de wondervolle verhalen van de doortocht van Israël door de Rode Zee, maar hij ziet er niets meer van, door de inval van de Midianieten. Dan komt de boodschap van God tot hem: Ik kan het niet zonder jou. Dat is nogal een uitspraak! God is toch almachtig, zou Hij het niet zonder ons kunnen!?”

Gideon had eerst 32.000 manschappen tot zijn beschikking, „een stadion vol, maar dat is veel te veel.” Hij houdt er maar 300 over, zodat Israël niet op zichzelf zou vertrouwen. „Gideon, dit is toch een zelfmoordactie, je bent een kamikazepiloot! Gideon doet het en vertrouwt op God. God wil ons gebruiken. Paulus zegt dat wij Zijn Lichaam zijn, dat wil zeggen de voeten, handen en mond van Jezus. God heeft jouw hand nodig om de ander de hand te reiken. God redt het zonder jou, maar Hij wil het niet zonder jou.”