HHJO-studentenconferentie: „Scheppingswoorden geen beeldspraak”

Geloof en wetenschap
De Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO) hield zaterdag in Gouda een studentenconferentie over schepping en evolutie. beeld Cees van der Wal

Gods spreken in de schepping was geen beeldspraak, aldus prof. dr. M. J. Paul. „Gods liefde voor Zijn schepping vormt het fundament van Zijn verlossingwerk na de zondeval: de herschepping.”

Prof. Paul, hoogleraar aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven en directeur-bestuurder van de Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Bond (THGB) in Ede, sprak vrijdag op de studentenconferentie van de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO) in Gouda. Die stond in het teken van de discussie over de verstrengeling van schepping en evolutie (”schevolutie”), aangewakkerd door het recent verschenen boek ”En de aarde bracht voort” van prof. dr. G. van den Brink.

Dat God sprak in de schepping, weerspreekt het beeld dat de schepping door evolutie tot stand is gekomen, aldus prof. Paul. Met de schepping is ook de geschiedenis van de mensheid begonnen, stelde hij. God schiep Adam uit de bouwstenen van de aarde, en niet uit een dier. De vrouw schiep hij uit de rib van Adam. „Het gaat hier om één mensenpaar, dat Hij het leven met Zijn adem inblies.”

De tweet kan niet getoond worden, omdat Twitter cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn.
Sta doelgroepgerichte cookies toe om de tweet te tonen en ververs dan de pagina.

De eerste mensen verloren door de zonde hun hemelse status en werden uit het paradijs verbannen. Volgens prof. Paul keren bij alle volken van alle werelddelen dergelijke oorsprongsverhalen terug.

Genesis 1 geeft geen aanwijzingen voor een symbolische opvatting van perioden van het aantal scheppingsdagen, aldus de hoogleraar.

Prof. Paul hekelde de vele pogingen om losse Bijbelteksten zo veel „op te rekken” dat ze overeenstemmen met de evolutietheorie. Volgens hem heeft het aanvaarden van de evolutietheorie in de negentiende eeuw vooral te maken met de behoefte aan een niet-christelijk verklaringsmodel. „Terwijl de Schrift haar eigen uitlegger is, zonder dat hedendaagse natuurwetenschappers de kaders bepalen. Geloof is meer dan wetenschap.”

Stel dat de evolutietheorie waar is, kan ik dan nog wel geloven? Die vraag stond centraal in de lezing van ds. D. J. Diepenbroek, hersteld hervormd predikant te Hasselt-Rouveen-Zwolle. In de discussie over schepping of evolutie ziet ds. Diepenbroek twee gevaren die het gezag van Gods Woord ondermijnen. De eerste is dat het boek van de natuur belangrijker wordt geacht dan het boek van de Schrift, en de tweede is dat de Schrift anders gelezen moet worden.

De tweet kan niet getoond worden, omdat Twitter cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn.
Sta doelgroepgerichte cookies toe om de tweet te tonen en ververs dan de pagina.

Ds. Diepenbroek: „Bevat het boek van de natuur dan de sleutel om de 66 Bijbelboeken te kunnen lezen en interpreteren? En kunnen we nog wel klassiek orthodox blijven als we de leesstrategie van prof. Van den Brink overnemen?”

Het gevaar van een domino-effect acht de predikant dan heel groot. „Als we de evolutie ‘inlezen’ in de scheppingsgeschiedenis halen we een steen uit het gebouw van de leer van de apostelen. Als je één steen uit die muur trekt, gaat het hele gebouw eraan.”

De evolutietheorie ondermijnt volgens ds. Diepenbroek dan ook het gezag van de Schrift.

Lees hier alles over het thema "Geloof en wetenschap”.