Hersteld hervormde gemeente Goes geïnstitueerd

De Hoeksteen, kerkgebouw van de nieuwe hersteld hervormde gemeente te Goes. beeld Reliwiki

In Goes is zondag een nieuwe hersteld hervormde gemeente (hhg) geïnstitueerd.

In de dienst, uitgaande van de classis Zuid-West van de Hersteld Hervormde Kerk, preekte ds. J. R. van Vugt uit 1 Petrus 2:6. Het thema was: ”Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen”, verwijzend naar de naam van het kerkgebouw De Hoeksteen. De gemeente was een preeklocatie van de hhg te Kruiningen. Er werd afscheid genomen van de kerkenraad en kerkvoogdij van de hhg te Kruiningen en werden nieuwe kerkenraadsleden bevestigd en kerkvoogden ingeleid. Ds. Van Vugt nam afscheid als predikant en wordt de eerste consulent. Ouderling Van Damme bedankte hem namens de leden van Goes. Namens de classis sprak ds. J. C. den Ouden. De nieuwe gemeente heeft rond de 200 leden, terwijl in Kruiningen 500 leden blijven.