Gkv Urk besluit classis te mijden

Foto: In Bedum werd in juli 2017 een avond gehouden voor vrijgemaakt gereformeerden die het niet eens zijn met de besluiten van de generale synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) over de vrouw in het ambt en de toenadering tot de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK). De avond was georganiseerd door en stond onder leiding van de emeritus predikanten ds. H. G. Gunnink en ds. H. W. van Egmond. Er waren zo'n 600 belangstellenden aanwezig. beeld RD

De kerkenraad van de gereformeerde kerk vrijgemaakt (gkv) te Urk heeft besloten om voorlopig geen afgevaardigden te sturen naar de vergaderingen van de classis Kampen.

Directe aanleiding voor dit besluit is dat de classis voor het eerst preekbevoegdheid heeft verleend aan een vrouwelijke theoloog, Janneke Burger-Niemeijer.

De kerkenraad voert als reden aan dat er op de classis eerst gesproken zou worden over hoe de classiskerken met de verschillende visies omgaan. Dat gesprek heeft nog niet plaatsgevonden. „Toch is er overgegaan tot het verlenen van preekbevoegdheid aan een zuster. Daar heeft de kerkenraad van Urk onoverkomelijke problemen mee.”

Eerder vroegen de Urker vrijgemaakten al om revisie van het synodebesluit uit 2017, waarbij er groen licht kwam voor vrouwelijke ambtsdragers. Revisieverzoeken zullen tijdens de synodevergadering in 2020 behandeld worden. Daarna beraadt Urk zich opnieuw op zijn positie.