GKV-moderamen stuurt brief over besluit vrouw

Synode GKV 2017
Het moderamen van de generale synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. V.l.n.r. scriba II dr. W. F. Wisselink, scriba I ds. K. Harmannij, preses dr. M. H. Oosterhuis en assesor H. Bouma. Naast hem griffier P. Jonkman en notulist A. Stoit. beeld RD, Henk Visscher

Het moderamen van de generale synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) heeft dinsdag een brief met uitleg verstuurd over het besluit om de ambten in de kerk te openen voor vrouwen.

De brief is geschreven in opdracht van de synode en gericht aan alle plaatselijke gemeenten van de GKV.

In de brief schrijft het moderamen over de achtergronden van de genomen besluiten en legt het uit hoe de synode tot een standpunt is gekomen. Verder maakt het moderamen duidelijk dat de plaatselijke gemeenten nu moeten besluiten hoe ze omgaan met de synodebesluiten. De kerkvergadering besloot dat de gemeenten vrij zijn om de ambten desgewenst niet te openen voor vrouwen.

Zie ook:

Moderamen synode GKV schrijft brief over besluit vrouwelijke ambtsdragers (RD.nl, 29 juni 2017)

Zie voor meer synodenieuws het dossier Synode GKV 2017.