GKV gaan steun missionaire projecten per classis regelen

Synode GKV 2017
De generale synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt tijdens een vergadering begin 2017. beeld RD, Henk Visscher

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) stappen grotendeels af van het landelijk regelen van steun aan missionaire projecten en aan hulpbehoevende gemeenten. De verantwoordelijkheid voor het financieren voor deze zaken ligt voortaan bij de classes, al blijft er als een soort laatste redmiddel nog een landelijk steunfonds bestaan.

Dat besloot de generale synode van de GKV zaterdag in Elspeet.

Binnen de GKV tekent zich een trend af om de afdrachten aan de landelijke kerk te verminderen. Tegelijkertijd zijn er lokale initiatieven op het gebied van evangelisatie of gemeentestichting, die vooral op draagvlak kunnen rekenen binnen een bepaalde classis. In de nieuwe systematiek worden de gemeenten in de regio dan ook niet alleen inhoudelijk, maar ook financieel verantwoordelijk voor dergelijke projecten.

„Punt is niet dat we als kerkleden het geld niet hebben, maar dat we het er niet voor over hebben om dat in een landelijke pot te stoppen”, aldus ds. K. Harmannij van de deputaten heroriëntatie ondersteuning classes en kerken. „Als mensen een project hebben dichtbij, in eigen kring, familie of classis, zijn ze eerder bereid om daaraan een financiële bijdrage te leveren. Vandaar dat landelijke ondersteuning een laatste vangnet is.”

Gemeenten die een beroep willen doen op het steunfonds van het nieuwe deputaatschap, moeten voortaan eerst in de classis kijken naar de mogelijkheden voor medefinanciering vanuit de regiokerken. Pas daarna kan voor eventuele aanvullende financiering een beroep worden gedaan op gelden van het landelijk kerkverband.

Voor de landelijke ondersteuning die er nog overblijft voor missionaire projecten en hulpbehoevende gemeenten, wordt het nieuwe deputaatschap ondersteuning classes, kerken en missionaire projecten verantwoordelijk. Dat moet een efficiencyslag opleveren, omdat daarmee twee andere deputaatschappen en het deputaatschap heroriëntatie ondersteuning classes en kerken overbodig worden.

Het nieuwe deputaatschap wordt namens het landelijk kerkverband aanspreekpunt voor missionaire projecten binnen de GKV. In opdracht van de synode starten de deputaten een missionair expertisenetwerk, waarvan onder meer het Praktijkcentrum voor gemeenteopbouw deel gaat uitmaken. Ook komt er een beperkte subsidieregeling voor kleinschalige missionaire proefprojecten. Per project kunnen de deputaten hiervoor zonder tussenkomst van de classis waarin het initiatief gestart wordt, maximaal 5000 euro uittrekken.