GKV bieden doven excuus aan

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) gaan deelnemen aan het Interkerkelijk Doven Pastoraat (IDP). Het kerkverband biedt zijn excuses aan voor het ontbreken van pastorale zorg aan doven de afgelopen jaren.

De generale synode van de GKV besloot zaterdag in Elspeet te gaan participeren in het IDP. Daarin werken op dit moment de Protestantse Kerk in Nederland, de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Nederlands Gereformeerde Kerken samen.

De pastorale zorg aan doven lag binnen de GKV geruime tijd stil, mede door het ontslag van dovenpastor ds. T. van Dijk begin 2015. De synode erkende dat er fouten zijn gemaakt en besloot daarvoor haar excuses aan te bieden.